PhD, Research Fellow

Phone:
+386(0)1/4706488, +386(0)40 620 354
E-mail:
Research interests

Marijanca Ajša Vižintin graduated from the University of Ljubljana in Slovenian Language and Librarianship in 2005. Two years later she became s PhD student at the University of Ljubljana. She was employed as a teacher of Slovenian language (as a first and as a second language for immigrant children) and librarian at the DBB Hrpelje-Kozina Primary School (2003–2009), as an assistant for Slovenian language at the University of Nova Gorica, School of Humanities (2010), and at the University of Ljubljana, Faculty of Education (2009–2011). She has been employed at the Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts (ZRC SAZU), Slovenian Migration Institute since 2011. She defended her PhD thesis The Inclusion of Immigrant Children of the First Generation and Intercultural Dialogue in Slovene Primary Schools in 2013.

She is working on projects that develop intercultural dialogue, intercultural competence, intercultural education, inclusion of immigrant children (for example Eduka – Educating for Diversity; Professional Bases, Strategies and Theoretical Frameworks of Education for Intercultural Relations and Active Citizenship). She gave lectures at many Slovenian faculties (Faculty of Arts and Faculty of Education, University of Ljubljana; Faculty of Humanities and Faculty of Education, University of Primorska), at secondary and primary schools and at conferences in Slovenia and abroad (Austria, Croatia, Italy, Germany, Hungary, Sweden). Since 2013 she has been a co-editor of academic journal Dve domovini / Two Homelands.

She also deals with Slovenian as a second language, the organization of mother tongue and culture lessons for immigrant children in Slovenia, literature for children, reading promotion in Slovenian language and in mother tongues of immigrant children. Lately she has also been dealing with Slovenian emigration to Germany and former Yugoslavia.

Fields of work: intercultural education, intercultural dialogue, intercultural competence, inclusion of immigrant children, Slovenian as a second language, youth literature, reading promotion, mother tongue and culture of immigrant children, Slovenian emigration

Selected publications

VIŽINTIN, Marijanca Ajša. Vključevanje otrok priseljencev prve generacije in medkulturni dialog v slovenski osnovni šoli: doktorska disertacija. Koper [i. e. Ljubljana]: [M. A. Vižintin] 2013, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1952.

VIŽINTIN, Marijanca Ajša.The integration of immigrant children in Slovenia: good practices from primary schools. Innovative issues and approaches in social sciences 2013,  6/2, 53–68,  http://www.iiass.com/pdf/IIASS-volume6-number2-article4.pdf

DE TONI, Moreno, KOŽAR ROSULNIK, Klara, VIŽINTIN, Marijanca Ajša. Razvijanje medkulturne zmožnosti pri učiteljih in učencih = Lo sviluppo della competenza interculturale degli insegnanti e degli allievi. Trieste: SLORI – Istitutosloveno di ricerche, Slovenski raziskovalni inštitut; Ljubljana: ZRC SAZU ISIM – Centro di ricerche scientifiche dell' Academia Slovena delle Scienze e delle Arti, Istituto per le Migrazioni Slovene, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije 2013, http://www.eduka-itslo.eu/elenco.php?p=analize&lang=slo.

VIŽINTIN, Marijanca Ajša.  Izobraževanje za sobivanje v raznolikosti. Dve domovini/TwoHomelands 2012, 36, 73–85, http://twohomelands.zrc-sazu.si/?c=2.

VIŽINTIN, Marijanca Ajša. Slovenske romske pravljice. Otrok in knjiga 2012, 39/83,145–157.

VIŽINTIN, Marijanca Ajša. Večjezična vsakdanjost priseljencev v Sloveniji. IB revija 2011, 45, 1/2, 45–56, http://www.umar.gov.si/.

VIŽINTIN, Marijanca Ajša.  Razvijanje medkulturne kompetence in podpora šolam v okolju. In: KRANJC, Simona (ed.). Meddisciplinarnost v slovenistiki (Obdobja, Simpozij, = Symposium, 30). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete 2011, 533–538, http://www.centerslo.net/files/file/simpozij/simp30/Zbornik/Vizintin.pdf

VIŽINTIN, Marijanca Ajša. Medkulturno izobraževanje in medkulturna občutljivost. Dve domovini/TwoHomelands 2010, 32, 139–150, http://twohomelands.zrc-sazu.si/?c=2.

VIŽINTIN, Marijanca Ajša.  Otroci priseljencev: zakonodaja in prve izkušnje. In: MEDICA, Karmen, LUKIČ, Goran, BUFON, Milan (eds.). Migranti v Sloveniji – med integracijo in alienacijo (Knjižnica Annales Majora). Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales: Zgodovinsko društvo za južno Primorsko 2010, 221–239.

VIŽINTIN, Marijanca Ajša. Podobe priseljencev in etničnih skupnosti v sodobni slovenski mladinski književnosti. In: ZUPAN SOSIČ, Alojzija (ed.). Sodobna slovenska književnost: (19802010) (Obdobja, Simpozij, = Symposium, 29). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete 2010,  363–369, http://www.centerslo.net/files/file/simpozij/simp29/49_Vizintin.pdf.

Link to Sicris

All publications (COBISS) >>