doktorica antropologije, znanstvena sodelavka

Telefon:
00 386 (0)40 721 680
E-naslov:
Raziskovalna dejavnost

Nataša Rogelja je leta 1998 diplomirala iz etnologije in kulturne antropologije ter sociologije kulture na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Leta 2005 je na Fakulteti za podiplomski humanistični študij ISH v Ljubljani doktorirala iz področja socialna antropologija. Med leti 1998–2005 je bila zaposlena kot mlada raziskovalka na ISH v Centru za mediteranske študije. V obdobju 2006–2008 je bila zaposlena kot samostojna raziskovalka za področje humanistike pri Agenciji za raziskovalno dejavnost RS. Od leta 2011 je kot znanstvena sodelavka zaposlena na Inštitutu za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU v Ljubljani, kjer se ukvarja s področjem migracij, povezanih z mobilnim življenjskim stilom in novimi oblikami nomadizma med Zahodnjaki v Mediteranu.

Kot predavateljica in raziskovalka je sodelovala z Oddelkom za etnologijo in kulturno antropologijo in Oddelkom za psihologijo FF Univerze v Ljubljani, z Oddelkom za antropologijo Fakultete za Humanistične študije v Kopru in z Inštitutom za narodnostna vprašanja v Ljubljani. Sodelovala je v programu Proteus (Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS) v Parizu), na znanstvenih srečanjih MARE centra (Center za pomorsko antropologijo) v Amsterdamu, trenutno pa sodeluje z Oddelkom za družbene raziskave in socialno antropologijo Univerzo Tampere na Finskem.

Področja delovanja: Migracija kot življenjski stil, nove oblike nomadizma med Zahodnjaki, antropologija turizma, pomorska antropologija, mobilnost, mobilna etnografija

Izbrane publikacije

ROGELJA, Nataša, ROŽAC-DAROVEC, Vida (ur.). Ribiči pripovedujejo: etnografija ribištva med Savudrijskim in Miljskim polotokom, (Knjižnica Annales, 46). Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Založba Annales: Zgodovinsko društvo za južno Primorsko, 2006. [COBISS.SI-ID 228997376]

ROGELJA, Nataša. Izola's fishermen between yacht clubs, beaches, and state borders: connections between fishing and tourism. V: BOISSEVAIN, Jeremy (ur.), SELWYN, Tom (ur.). Contesting the foreshore: tourism, society and politics on the coast, (MARE publication series, no. 2). Amsterdam: Amsterdam University Press, 2004, str. 281–308. [COBISS.SI-ID 1039757]

ROGELJA, Nataša. Healthy Mediterranean food in local perspective: the case of the Slovenian coast. Anthropol. noteb., 2006, year 12, no. 1, str. 95–111. [COBISS.SI-ID 25559341]

ROGELJA, Nataša. The ethnography of local tourism: connections between fishery and tourism in Izola. MAST, 2002, vol. 1, no. 1, str. 85–102. [COBISS.SI-ID 857229]

LEDINEK, Špela, in ROGELJA, Nataša. Potepanja po poteh Šavrinke Marije. Ljubljana: Slovensko etnološko društvo, 2000. [COBISS.SI-ID 108377344]

LEDINEK LOZEJ, Špela, ROGELJA, Nataša. Šavrinka, Šavrini in Šavrinija v etnografiji in literaturi = The Šavrinka, Šavrin, and Šavrinija in ethnography and literature. V: PERENIČ, Urška (ur.). Prostor v literaturi in literatura v prostoru, (Slavistična revija, letn. 60, št. 3). Ljubljana: Slavistično društvo Slovenije, jul.-sep. 2012, str. 537-547, 549-560. http://www.srl.si/sql_pdf/SRL_2012_3_21.pdf, http://www.srl.si/sql_pdf/SRL_2012_3_22.pdf. [COBISS.SI-ID 50450018]

ROGELJA, Nataša. Liveaboards in the Mediterranean : luxury or marginality? : ethnographic reflections on maritime lifestyle migrations. Dve domovini. [Tiskana izd.], 2012, št. 36, str. 119-130. [COBISS.SI-ID 34828333]

ROGELJA, Nataša. Kulturni stik : Slovenci, Slovenke, begunci, begunke. V: VREČER, Natalija (ur.). Vsakdanje življenje beguncev in begunk v Sloveniji, (Knjižnica Glasnika Slovenskega etnološkega društva, 28). Ljubljana: Slovensko etnološko društvo, 1999, str. 75-85. [COBISS.SI-ID 590477]

Povezava na Sicris