Znanstveni svet Inštituta za slovensko izseljenstvo in migracije

Predsednica: dr. Janja Žitnik Serafin
Podpredsednica: izr. prof. dr. Mirjam Milharčič Hladnik
Člani: izr. prof. dr. Jure Gombač, izr. prof. dr. Marina Lukšič Hacin, dr. Jernej Mlekuž (od 2014), akad. prof. dr. Jože Pirjevec

Mandat sedanjega ZS ISIM je od 1. 10. 2012 do 30. 9. 2016. Predsednica in podpredsednica sta bili 17. 10. 2014 ponovno izvoljeni.

Pomembni sklepi:

Opredelitev pojma dober raziskovalec