Varna mobilnost: odkrivanje vrzeli v socialni zaščiti napotenih delavcev

Opis

V sklopu projekta SMUG bomo identificirali vrzeli in neskladnosti med nacionalnimi sistemi socialnega zavarovanja in zaščite delavcev, ki povečujejo prekarnost mobilnih delavcev. Raziskali bomo pokritost, uveljavljanje pravil in dostop do teh sistemov. Kljub izboljšavam v sistemih vladnih predpisov EU in medvladnem sodelovanju, je bil splošni učinek napotovanja deregulacija, saj številna podjetja izkoriščajo regulativne vrzeli. Zato bomo opravili biografske intervjuje z napotenimi delavci, da bi ugotovili, kako interakcije med nacionalnimi sistemi vplivajo na blaginjo delavcev. Identificirali bomo tudi njihove strategije spoprijemanja z ekonomskimi težavami.

Namen projekta je:

1. Dokumentirati specifične oblike prekarnosti napotenih delavcev v Evropski uniji, ki so posledica njihovega premikanja med nacionalnimi sistemi.
2. Zabeležiti strukturo trga dela za napotene delavce, tako da bomo definirali dejavnike, ki trg segmentirajo v bolj ali manj prekarne segmente.
3. Identificirati posebna pravila, ki bi jih bilo mogoče spremeniti, ali uvesti prakse za boljšo zaščito napotenih delavcev in zmanjšanje segmentacije trga dela.
4. Diseminirati ugotovitve in predlagati rešitve preko neposredne interakcije s socialnimi partnerji s pomočjo transnacionalnih delavnic, konferenc, sodelovanja članov konzorcija in objav poročil za oblikovanje politik.