asistentka, magistrica ekonomskih in poslovnih ved

Telefon:
+386(0)2/621 26 19
E-naslov:
Raziskovalna dejavnost

Asja Pehar Senekovič je leta 2014 magistrirala na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru na temo Potencial povratnih migrantov z vidika slovenskih podjetij. V sklopu študija se je udeležila študijske izmenjave na Švedskem, dveh mednarodnih poletnih šol Univerze v Ljubljani (2010) in Univerze v Mariboru (2012) ter delovne prakse v Kolumbiji. Po zaključku magistrskega študija se je udeležila Leonardo da Vinci delovne izmenjave v Španiji in se po vrnitvi zaposlila pri nevladni organizaciji Društvo ODNOS kot strokovna sodelavka na projektu Pomoč pri integraciji za osebe z mednarodno zaščito. Leta 2015 se je vpisala na doktorski študij migracij in medkulturnih odnosov na Univerzi v Novi Gorici. Od decembra 2017 je kot asistentka zaposlena na Inštitutu za slovensko izseljenstvo in migracije, kjer deluje na mednarodnih in nacionalnih projektih.

Področja delovanja: prisilne migracije, begunci, migracijske in integracijske politike, vključevanje priseljencev.

Izbrane publikacije

PEHAR, Asja. 2020. The present system of integrating refugees in Slovenia. Ejcesj - Electronic journal of Central European studies in Japan, no. 5, 14 str. https://www.josai.ac.jp/jices/common/pdf/5-7.pdf.

GOMBAČ, Jure, PEHAR, Asja. 2019. Day by day (extra)ordinary innovations : social and labor market inclusion of asyslum seekers and refugees in Slovenia. V: BUFON, Milan (ur.), NEMAC, Kristjan (ur.), CAVAION, Irina Moira (ur.). Societies and spaces in contact: between convergence and divergence : international conference : book of abstracts : 16-20 September 2019, Portorož, Portorose, Slovenia, Trst, Trieste, Italy, International Conference Societies and Spaces in Contact: Between Convergence and Divergence, 16-20 September 2019, Portorož, Portorose, Slovenija, Trst, Trieste, Italy. Koper: Science and Research Centre, Institute for Linguistic Studies, Annales ZRS. str. 52. http://www.zrs-kp.si/wp-content/uploads/2019/09/Zbornik-povzetkov-SOCIETIES-AND-SPACES-2019.pdf

GOMBAČ, Jure, KOŽAR ROSULNIK, Klara, PEHAR, Asja. 2019. WP3 country report template : country: Slovenia : PandPas : pre and post - arrival schemes to facilitate inclusion and prevent xenophobia and radicalization. 61 str.

PEHAR, Asja. 2016. Factors of social integration of immigrants in Spain : the example of the city of Jerez de la Frontera. Dve domovini, 43, str. 129-141. http://twohomelands.zrc-sazu.si/uploads/articles/1453578658_Socialna_Integracija_PEHAR.pdf

Izbrani projekti

BEST – Spodbujanje podjetniških veščin kot orodje za vključevanje migrantov na trg dela (aplikativni projekt • 1. februar 201931. julij 2021)

Le z drugimi smo (aplikativni projekt • 13. maj 201630. september 2021)

PandPAS (mednarodni projekt • 1. december 201730. november 2019)