Dr. Marjan Drnovšek

znanstveni svetnik (v pokoju)

Doc. dr. Irena Gantar Godina

znanstvena svetnica (v pokoju), četrta predstojnica Inštituta

Dr. Špela Kalčić

znanstvena sodelavka

Mag. Metka Lokar

asistentka z magisterijem

Dr. Urška Strle

asistentka z doktoratom

Izr. prof. dr. Andrej Vovko

znanstveni svetnik, prvi predstojnik Inštituta