Dr. Barbara Beznec

asistentka z doktoratom
+386(0)1/4706 468
barbara.beznec@zrc-sazu.si

Dr. Martina Bofulin

znanstvena sodelavka
+386(0)1/4706 489
martina.bofulin@zrc-sazu.si

Jerneja Brumen

mlada raziskovalka, asistentka
+386(0)1/4706 488
jerneja.brumen@zrc-sazu.si

Deja Gliha

samostojna strokovna sodelavka
+386(0)1/4706 485
deja.gliha@zrc-sazu.si

Mateja Gliha

strokovna sodelavka
+386(0)1/4706 493
mateja.gliha@zrc-sazu.si

Izr. prof. dr. Jure Gombač

višji znanstveni sodelavec
+386(0)1/4706 468
jure.gombac@zrc-sazu.si

Maja Gostič

mlada raziskovalka, asistentka
+386(0)1/4706 466
maja.gostic@zrc-sazu.si

Prof. dr. Aleksej Kalc

znanstveni svetnik
+386(0)1/4706 461
aleksej.kalc@zrc-sazu.si

Špela Kastelic

asistentka
+386 (0)1/4706 463
spela.kastelic@zrc-sazu.si

Lucija Klun

mlada raziskovalka, asistentka
+386 (0)1/4706 453
lucija.klun@zrc-sazu.si

Dr. Klara Kožar Rosulnik

raziskovalka, asistentka z doktoratom
+386(0)1/4706 463
klara.kozar-rosulnik@zrc-sazu.si

Prof. dr. Marina Lukšič Hacin

predstojnica inštituta, znanstvena svetnica
+386(0)1/4706 486
marina.luksic-hacin@zrc-sazu.si

Dr. Jernej Mlekuž

znanstveni sodelavec
+386(0)1/4706 484
jernej.mlekuz@zrc-sazu.si

Asja Pehar Senekovič

asistentka
+386(0)2/621 26 19
asja.pehar@zrc-sazu.si

Dr. Nataša Rogelja Caf

znanstvena sodelavka
+386(0)1/4706 462
natasa.rogelja@zrc-sazu.si

Dr. Kristina Toplak

znanstvena sodelavka
+386(0)2/421 31 55
kristina.toplak@zrc-sazu.si

Dr. Mojca Vah Jevšnik

raziskovalka, znanstvena sodelavka
+386(0)1/4706 487
mojca.vah@zrc-sazu.si

Dr. Marijanca Ajša Vižintin

znanstvena sodelavka
+386(0)1/4706 488, +386(0)40 620 354
marijanca-ajsa.vizintin@zrc-sazu.si

Dr. Miha Zobec

asistent z doktoratom
+386(0)1/4706 461
miha.zobec@zrc-sazu.si