Po priimku: mirjam-milharčič-hladnik-sl


Dr. Barbara Beznec

asistentka z doktoratom
+386(0)1/4706468
barbara.beznec@zrc-sazu.si

Dr. Martina Bofulin

asistentka z doktoratom
+386(0)1/4706489
mbofulin@zrc-sazu.si

Jerneja Brumen

Mlada raziskovalka, asistentka
+386(0)1/4706488
jbrumen@zrc-sazu.si

Mateja Gliha

strokovna sodelavka
+386(0)1/4706493
mateja.gliha@zrc-sazu.si

Izr. prof. dr. Jure Gombač

višji znanstveni sodelavec
+386(0)1/4706468
jure.gombac@zrc-sazu.si

Maja Gostič

Mlada raziskovalka, asistentka
+386(0)1/4706466
maja.gostic@zrc-sazu.si

Izr. prof. dr. Aleksej Kalc

višji znanstveni sodelavec
+386(0)14706461
AKalc@zrc-sazu.si

Špela Kastelic

asistentka
+386 (0)1/4706 485
spela.kastelic@zrc-sazu.si

Dr. Klara Kožar Rosulnik

Raziskovalka, asistentka
+386(0)1/4706463
klara.kozar-rosulnik@zrc-sazu.si

Izr. prof. dr. Marina Lukšič Hacin

predstojnica inštituta, znanstvena svetnica
+386(0)1/4706486
luksic@zrc-sazu.si

Izr. prof. dr. Mirjam Milharčič Hladnik

znanstvena svetnica
+386(0)1/4706461
hladnik@zrc-sazu.si

Dr. Jernej Mlekuž

znanstveni sodelavec
+386(0)1/4706484
mlekuz@zrc-sazu.si

Asja Pehar Senekovič

asistentka
+386(0)2/4213-155
asja.pehar@zrc-sazu.si

Dr. Nataša Rogelja

znanstvena sodelavka
+386(0)1/4706462
natasa.rogelja@zrc-sazu.si

Dr. Kristina Toplak

znanstvena sodelavka
+386(0)1/4706462
ktoplak@zrc-sazu.si

Dr. Mojca Vah Jevšnik

Raziskovalka, asistentka
+386(0)1/4706487
mvah@zrc-sazu.si

Dr. Marijanca Ajša Vižintin

znanstvena sodelavka
+386(0)1/4706488, +386(0)40 620 354
vizintin@zrc-sazu.si

Bivši sodelavci

Dr. Marjan Drnovšek

znanstveni svetnik (v pokoju)

Doc. dr. Irena Gantar Godina

znanstvena svetnica (v pokoju), tretja predstojnica Inštituta

Dr. Špela Kalčić

znanstvena sodelavka

Mag. Metka Lokar

asistentka z magisterijem

Špela Marinšek

samostojna strokovna sodelavka

Dr. Urška Strle

asistentka z doktoratom

Izr. prof. dr. Andrej Vovko

znanstveni svetnik, prvi predstojnik Inštituta

Dr. Janja Žitnik Serafin

znanstvena svetnica, druga predstojnica Inštituta