doktorica antropologije, znanstvena sodelavka

Telefon:
+386(0)1/4706 462
E-naslov:
Povezave:
Raziskovalna dejavnost

Nataša Rogelja Caf je leta 1998 diplomirala iz etnologije in kulturne antropologije ter sociologije kulture na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Leta 2005 je na Fakulteti za podiplomski humanistični študij ISH v Ljubljani doktorirala iz področja socialna antropologija. Med leti 1998–2005 je bila zaposlena kot mlada raziskovalka na ISH v Centru za mediteranske študije. V obdobju 2006–2008 je bila zaposlena kot samostojna raziskovalka za področje humanistike pri Agenciji za raziskovalno dejavnost RS. Od leta 2011 je kot znanstvena sodelavka zaposlena na Inštitutu za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU v Ljubljani, kjer se ukvarja s področjem migracij, povezanih z mobilnim življenjskim stilom in novimi oblikami nomadizma med Zahodnjaki v Mediteranu, z ženskimi delovnimi migracijami v Istri ter z delovnimi migracijami znotraj EU.

Kot predavateljica in raziskovalka je sodelovala z Oddelkom za etnologijo in kulturno antropologijo in Oddelkom za psihologijo FF Univerze v Ljubljani, z Oddelkom za antropologijo Fakultete za Humanistične študije v Kopru in z Inštitutom za narodnostna vprašanja v Ljubljani. Sodelovala je v programu Proteus (Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS) v Parizu), na znanstvenih srečanjih MARE centra (Center za pomorsko antropologijo) v Amsterdamu in z Oddelkom za družbene raziskave in socialno antropologijo Univerzo Tampere na Finskem.

Področja delovanja: Življenjsko-stilske migracije, antropologija turizma, pomorska antropologija, antropologija Mediterana, mobilnost, mobilna etnografija

Izbrane publikacije

ROGELJA, Nataša, JANKO SPREIZER, Alenka, 2017. Fish on the move : fishing between discourses and borders in the Northern Adriatic, (MARE publication series (Print), vol. 11). Cham: Springer, 2017. IX, 214 str., ilustr. ISBN 978-3-319-51895-4. ISBN 978-3-319-51897-8. http://www.springer.com/us/book/9783319518954, doi: 10.1007/978-3-319-51897-8. [COBISS.SI-ID 40971821]

ROGELJA, Nataša, 2017. Blue horizons : anthropological reflections on maritime lifestyle migrations in the Mediterranean, (Migracije, 26). 1st ed. Ljubljana: Založba ZRC, 2017. 165 str., ilustr. ISBN 978-961-05-0008-7. [COBISS.SI-ID 290416384]

LEDINEK LOZEJ, Špela, ROGELJA, Nataša, KANJIR, Urška, 2017. Walks through the multi-layered landscape of Šavrinkas' Istria : eggs, books, backpacks and stony paths. Landscape research, ISSN 0142-6397, 31. Jul. 2017, str. 1-13, ilustr., doi: 10.1080/01426397.2017.1336207. [COBISS.SI-ID 41852717]  

ROGELJA, Nataša, JANKO SPREIZER, Alenka, 2015. Welcome to Izola! : offering "authentic hospitality" on fishing boats. Annales : anali za istrske in mediteranske študije, Series historia et sociologia, ISSN 1408-5348, 2015, 25 (2): 273-284, ilustr. [COBISS.SI-ID 38632749]

ROGELJA, Nataša, 2015. "Sail away" : the biographical approach as a tool to understand the concept of temporarily unbelonging. Dve domovini : razprave o izseljenstvu, ISSN 0353-6777.  2015, 42: 69-80. [COBISS.SI-ID 38550573]

ROGELJA, Nataša, 2015. The sea : place of ultimate freedom? : ethnographic reflection on in-between places and practices. MCSJ : mobile culture studies, ISSN 2413-9181, 2015, 1: 181-198. http://unipub.uni-graz.at/mcsj/periodical/pageview/792094. [COBISS.SI-ID 38673965]

JUNTUNEN, Marko, KALČIĆ, Špela, ROGELJA, Nataša, 2013. Reflections on marginal mobile lifestyles : new European nomads, liveaboards and sha'bi Moroccan men. Nordic Journal of Migration Research, ISSN 1799-649X, 2014, 4 ( 1): 11-20, doi: 10.2478/njmr-2014-0002. [COBISS.SI-ID 37382957]

LEDINEK LOZEJ, Špela, ROGELJA, Nataša, 2012. Šavrinka, Šavrini in Šavrinija v etnografiji in literaturi = The Šavrinka, Šavrin, and Šavrinija in ethnography and literature. V: PERENIČ, Urška (ur.). Prostor v literaturi in literatura v prostoru = Space in literature and literature in space, (Slavistična revija, ISSN 0350-6894, letn. 60, št. 3). Ljubljana: Slavistično društvo Slovenije. 2012, 60 (3): 537-547, 549-560. http://www.srl.si/sql_pdf/SRL_2012_3_21.pdf, http://www.srl.si/sql_pdf/SRL_2012_3_22.pdf. [COBISS.SI-ID 50450018]

ROGELJA, Nataša, 2004. Izola's fishermen between yacht clubs, beaches, and state borders: connections between fishing and tourism. V: BOISSEVAIN, Jeremy (ur.), SELWYN, Tom (ur.). Contesting the foreshore: tourism, society and politics on the coast, (MARE publication series, no. 2). Amsterdam: Amsterdam University Press, 2004, 281–308. [COBISS.SI-ID 1039757]

Povezava na Sicris

Izbrani projekti