Bivši sodelavci

Jerneja Brumen

mlada raziskovalka, asistentka

Dr. Breda Čebulj Sajko

znanstvena svetnica
+386 1 47 06 467
breda.cebulj-sajko@zrc-sazu.si

Dr. Marjan Drnovšek

znanstveni svetnik (v pokoju)

Doc. dr. Irena Gantar Godina

znanstvena svetnica (v pokoju), tretja predstojnica Inštituta

Dr. Špela Kalčić

znanstvena sodelavka

Mag. Metka Lokar

asistentka z magisterijem

Špela Marinšek

samostojna strokovna sodelavka

Dr. Urška Strle

asistentka z doktoratom

Dr. Andrej Vovko

prvi predstojnik inštituta

Dr. Janja Žitnik Serafin

znanstvena svetnica, druga predstojnica Inštituta