»Buenas artes«. Ustvarjalnost Slovencev in njihovih potomcev v Buenos Airesu

Author: Kristina Toplak
Year: 2008Table of content

Seznam slikovnih prilog

Predgovor

UVOD

Redosled knjige

Potek raziskave na paleti metodoloških zagat in rešitev

MIGRACIJE, USTVARJALNOST in UMETNOSTNI SVETOVI. TEMELJNI POJMI IN OPREDELITVE

Logika migracij

Disciplinarnost interdisciplinarnega predmeta: migracije kot kulturna izkušnja

Teoretski pristopi k ustvarjalnosti

Ustvarjalnost v primežu postmoderne fluidnosti

Od ustvarjalnosti k umetnostni ustvarjalnosti in migracijam

Umetnostni svetovi

ZGODOVINA POLITIČNEGA, DRUŽBENEGA IN KULTURNEGA DOGAJANJA V ARGENTINI

Uvod

Argentina skozi zgodovino

Kulturna produkcija v Buenos Airesu v luči priseljevanja, imigracijske politike in evropskih vplivov

Pod vplivom Evrope

Samostojni razvoj in domača realnost

Iz procesa »obrnjenih vlog« v novo upanje

(LIKOVNI)UMETNOSTNI SVET BUENOS AIRESA

LIKOVNI USTVARJALCI MED SLOVENCI V ARGENTINI: MED INSTITUCIONALNIM DELOVANJEM IN SAMOSTOJNOSTJO

Zamišljanje skupnosti in posameznik ali čemu kritični glasovi

Historično, kulturno in socialno ozadje naseljevanja in organiziranja Slovencev

Odnos povojnih naseljencev do Argentine ali kam so šli vsi Slovenci?

Slovenska kulturna akcija in kulturna produkcija Slovencev v Buenos Airesu

SKA v politiki oziroma politika v SKA

K »transnacionalnemu povezovanju«

Korakanje na mestu

Likovna dejavnost v okviru SKA: institucionalizirana ustvarjalnost?

Ustvarjalnost Slovencev v Avstraliji: primerjava med migracijskimi primeri

USTVARJALNI SVET POSAMEZNIKOV

Uvod

»Umetniška šola SKA je bila smisel mojega življenja.«

Ivan, slikar, rezbar, kipar

Marjan, kipar, slikar

»Dinamična sem vedno bila, nemirna, iščem novo, raziskujem ...«

Andrejka, slikarka

»Ustvarjanje se začne kot potreba in potem rata kot način življenja.«

Adriana, slikarka

»Igrača z besedo govori o otroštvu, o tem, kaj boš postal, kaj si v sebi, o tvoji esenci.«

Fabián, vizualni ustvarjalec

SLIKOVNE PRILOGE

PREPLET MIGRACIJ IN UMETNIŠKE USTVARJALNOSTI V LUČI OBRAVNAVANIH PRIMEROV; TEORIJA ŠESTIH P

MED LOKALNIMI (ETNIČNIMI), NACIONALNIMI IN GLOBALNIMI UMETNOSTNIMI SVETOVI

“BUENAS ARTES". CREATIVITY OF SLOVENIANS AND THEIR DESCENDANTS IN BUENOS AIRES (SUMMARY)

“BUENAS ARTES". LAS ARTES VISUALES ENTRE LOS ESLOVENOS Y SUS DESCENDIENTES EN BUENOS AIRES (RESUMEN)

VIRI IN LITERATURA

IMENSKO KAZALO
price


Keywords
Argentina
artistic creativity
cultural identity
descendants
migrations
national identity
Slovenian art
Slovenian emigrants
Options

Add to favorites

Print

Send by e-mail

QR