Title:
»Buenas artes«. Ustvarjalnost Slovencev in njihovih potomcev v Buenos Airesu
Author:
Year:
Compilation:
Keywords:
Language(s):
Description

The focal point of this monograph is on the migration influence on the process of artistic creativity, with the focus on Slovenian immigrants in Buenos Aires – the title is a combination of words Buenos Aires and Bellas Artes, later meaning fine arts in Spanish. The book introduces systematic and interdisciplinary approach to creativity on theoretical level and stresses the individual’s point of view on migration processes, experiences and creativity. Main questions are how migrants position themselves in art worlds in accordance to ethnic/local, transnacional and global connections and what cultural production reveals about migrant’s identity construction. To answer these questions five individual life stories are not only presented and analysed, but also put in the wider social, economic and cultural context of the receiving society.

Table of content

Seznam slikovnih prilog

Predgovor

UVOD

Redosled knjige

Potek raziskave na paleti metodoloških zagat in rešitev

MIGRACIJE, USTVARJALNOST in UMETNOSTNI SVETOVI. TEMELJNI POJMI IN OPREDELITVE

Logika migracij

Disciplinarnost interdisciplinarnega predmeta: migracije kot kulturna izkušnja

Teoretski pristopi k ustvarjalnosti

Ustvarjalnost v primežu postmoderne fluidnosti

Od ustvarjalnosti k umetnostni ustvarjalnosti in migracijam

Umetnostni svetovi

ZGODOVINA POLITIČNEGA, DRUŽBENEGA IN KULTURNEGA DOGAJANJA V ARGENTINI

Uvod

Argentina skozi zgodovino

Kulturna produkcija v Buenos Airesu v luči priseljevanja, imigracijske politike in evropskih vplivov

Pod vplivom Evrope

Samostojni razvoj in domača realnost

Iz procesa »obrnjenih vlog« v novo upanje

(LIKOVNI)UMETNOSTNI SVET BUENOS AIRESA

LIKOVNI USTVARJALCI MED SLOVENCI V ARGENTINI: MED INSTITUCIONALNIM DELOVANJEM IN SAMOSTOJNOSTJO

Zamišljanje skupnosti in posameznik ali čemu kritični glasovi

Historično, kulturno in socialno ozadje naseljevanja in organiziranja Slovencev

Odnos povojnih naseljencev do Argentine ali kam so šli vsi Slovenci?

Slovenska kulturna akcija in kulturna produkcija Slovencev v Buenos Airesu

SKA v politiki oziroma politika v SKA

K »transnacionalnemu povezovanju«

Korakanje na mestu

Likovna dejavnost v okviru SKA: institucionalizirana ustvarjalnost?

Ustvarjalnost Slovencev v Avstraliji: primerjava med migracijskimi primeri

USTVARJALNI SVET POSAMEZNIKOV

Uvod

»Umetniška šola SKA je bila smisel mojega življenja.«

Ivan, slikar, rezbar, kipar

Marjan, kipar, slikar

»Dinamična sem vedno bila, nemirna, iščem novo, raziskujem ...«

Andrejka, slikarka

»Ustvarjanje se začne kot potreba in potem rata kot način življenja.«

Adriana, slikarka

»Igrača z besedo govori o otroštvu, o tem, kaj boš postal, kaj si v sebi, o tvoji esenci.«

Fabián, vizualni ustvarjalec

SLIKOVNE PRILOGE

PREPLET MIGRACIJ IN UMETNIŠKE USTVARJALNOSTI V LUČI OBRAVNAVANIH PRIMEROV; TEORIJA ŠESTIH P

MED LOKALNIMI (ETNIČNIMI), NACIONALNIMI IN GLOBALNIMI UMETNOSTNIMI SVETOVI

“BUENAS ARTES". CREATIVITY OF SLOVENIANS AND THEIR DESCENDANTS IN BUENOS AIRES (SUMMARY)

“BUENAS ARTES". LAS ARTES VISUALES ENTRE LOS ESLOVENOS Y SUS DESCENDIENTES EN BUENOS AIRES (RESUMEN)

VIRI IN LITERATURA

IMENSKO KAZALO

Publishing House

Založba ZRC

ISBN

978-961-254-084-5

Specifications

paperback • 17 × 24 cm • 220 pages

Price

not for sale