Title:
Demografska, etnična in migracijska dinamika v Sloveniji in njen vpliv na Slovensko vojsko
Edited by:
Other authors:
Year:
Keywords:
Language(s):

Publishing House

Založba ZRC

ISBN

978-961-254-145-3

Specifications

paperback • 15 × 21 cm • 180 pages

Price

not for sale