Title:
Intelektualci v diaspori. Zbornik referatov simpozija 100. obletnica rojstva Louisa Adamiča – Intelektualci v diaspori, Portorož, Slovenija, 1.–5. septembra 1998
Intellectuals in Diaspora. Proceedings of the Symposium 100th Birth Anniversary of Louis Adamic – Intellectuals in Diaspora, Portorož, Slovenia, 1–5 September, 1998
Edited by:
Year:
Keywords:
Language(s):
Description

Zbornik je rezultat mednarodnega znanstvenega sestanka s področja migracijskih študij, ki ga je v Portorožu (1.–5. 9. 1998) organiziral Inštitut za slovensko izseljenstvo ZRC SAZU in katerega osrednja tema je bilo vprašanje intelektualca izseljenca. V zborniku so zbrani prispevki udeležencev iz Slovenije in devetih drugih držav: Kanade, ZDA, V. Britanije, Italije, Avstrije, Madžarske, Poljske, Rusije in ZR Jugoslavije, razen štirih prispevkov (J. Žitnik, R. Švent, N. Kurent in F. Adamič), ki so bili predhodno objavljeni v reviji Dve domovini/Two Homelands in zato v zborniku niso ponatisnjeni.

Publishing House

Založba ZRC

ISBN

961-6182-73-0

Specifications

paperback • 16,5 × 24 cm • 248 pages

Price

sold out