Title:
Klepetavi predmeti. Ko predmeti spregovorijo o nas in drugih
Edited by:
Other authors:
Year:
Compilation:
Keywords:
Language(s):
Description

Kaj klepetave predmete naredi klepetave? Vzrokov, odgovorov je verjetno več. A v tej knjigi boste slišali le en odgovor na to vprašanje: spremenjen kontekst! Ko se predmeti znajdejo v novem, drugačnem, tujem kontekstu, pogosto, ne pa vedno, začnejo klepetati. Tako v tej knjigi klepetajo rute muslimanskih priseljenk in njihovih potomk v Sloveniji; burek oziroma pite, pripravljene v kuhinjah priseljenk in priseljencev ter podarjene Slovenkam in Slovencem, tuareško zagrinjalo taglmust v mestih severne Afrike; »belske« jedi na poročnih slavjih pri muslimanih v urbani Burkini Faso; obredna bronasta posoda ding v dolgi kitajski zgodovini in potrošne dobrine, kupljene na praznične dni na tokijski nakupovalni ulici.

What makes chatty objects chatty? There are probably many reasons. But in this book ('Chatty Objects. When Objects Talk About Us and Others') you will hear only one answer to this question: changed context! When objects find themselves in new, different, foreign contexts, they often, but not always, start chatting. Thus in this book we hear the chatting of the scarves of Muslim immigrant women and their descendants in Slovenia; bureks and pies baked in the kitchens of immigrants and given as gifts to Slovenes, the Tuareg 'veil' called a taglmust in the towns of north Africa; “white" dishes at Muslim wedding festivals in urban Burkina Faso; the bronze ritual vessel called a ding in China’s long history, and consumer goods purchased on holidays in a Tokyo shopping street.

Publishing House

Založba ZRC

ISBN

978-961-254-327-3

Specifications

paperback • 14,5 × 20,5 cm • 166 pages

Price

16,00 EUR (Regular)
13,50 EUR (Club)

E-publications