Title:
Korenine multikulturalizma. Delo Louisa Adamiča
Author:
Other authors:
translated by Cirila Toplak
Year:
Compilation:
Keywords:
Language(s):
Description

Knjiga predstavlja učinkovito mednarodno promocijo najuspešnejšega slovenskega izseljenskega pisatelja, publicista, urednika in mnenjskega voditelja Louisa Adamiča. Shiffman dokazuje, da temeljni kamen, ki ga je Adamič prispeval h gradnji ameriškega multikulturalizma, še danes nosi pomemben del nenehno rastoče konstrukcije. Bralec bo vsekakor presenečen ob množici citatov iz del najuglednejših sodobnih teoretikov in praktikov multikulturalizma, ki Adamiča poznajo in ga vključujejo v svojo obravnavo. Shiffmanova knjiga torej ni le prodorna analiza Adamičevega pionirskega dela na področju multikulturalizma, temveč je tudi impresiven register Adamičeve odmevnosti v sodobni diskusiji o vidikih kulturne raznolikosti, pri čemer mu njegovi poznavalci pripisujejo osrednje mesto med utemeljitelji ameriških etničnih študij in sodobnih strategij uveljavljanja izseljenskih kultur.

Table of content

PREDGOVOR K SLOVENSKI IZDAJI

ZAHVALE

UVOD

1. PRISELJENČEVO POTOVANJE SKOZI AMERIŠKO DŽUNGLO

2. ADAMIČ IN POJAV KULTURNEGA PLURALIZMA MED OBEMA VOJNAMA

3. OD RAZREDA DO RAZREDNE ZAVESTI: ADAMIČEVA RETORIKA SOCIALNE REFORME

4. »PROBLEM« PRISELJENCA DRUGE GENERACIJE

5. BOLJ VKLJUČUJOČI MULTIKULTURALIZEM

CITIRANA DELA

STVARNO IN IMENSKO KAZALO

Publishing House

Založba ZRC

ISBN

961-6568-08-6

Specifications

paperback • 17 × 24 cm • 146 pages

Price

not for sale