Skip to main content
Napotenidelavci.si. E-priročnik za delavce, delodajalce in pristojne javne uslužbence.


Authors: Jernej Mlekuž, Nataša Rogelja, Kristina Toplak
Year: 2016Table of content

1. Uvod
1.1. Splošni opis situacije
1.2. O čem govori ta priročnik?
1.3. Komu je namenjen ta priročnik?
1.4. Kako uporabljati ta priročnik?
2. Splošne informacije
2.1. Kdo so napoteni delavci?
2.2. Katere oblike napotitve delavcev obstajajo?
2.3. Kateri so splošni pogoji za napotitev delavca v tujino?
2.4. Katera pravila morajo biti upoštevana pri napotovanju delavcev?
3. Pravne podlage
3.1. Zakonodaja EU
Direktiva 96/71/eS
Direktiva 2014/67/eu
Uredba 883/2004/es
Uredba 987/2009/es
Uredba 1231/2010/eu

3.2. Nacionalne pravne podlage
Zakon o delovnih razmerjih
Zakon o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev
Zakon o varnosti in zdravju pri delu
Kolektivne pogodbe in drugi predpisi, ki se nanašajo na določbe direktive 96/71/ES

4. Praktični napotki
4.1. Napotovanje v Slovenijo
Ali poznate svoje pravice in obveznosti?
Delavci: dobro je vedeti
Delodajalci: dobro je vedeti
4.2. Napotovanje iz Slovenije
Ali poznate svoje pravice in obveznosti?
Delavci: dobro je vedeti
Delodajalci: dobro je vedeti
4.3. Pristojne institucije in interesna združenja
Pristojne institucije
Možnost izmenjave informacij med pristojnimi institucijami: IMI sistem
nteresna združenja
4.4. Najpogostejše kršitve
Keywords
e-books
European Union
legislation
manuals
posted workers
rights
Options

Add to favorites

Print

Send by e-mail

QR