Title:
Razpotja izseljencev. Razdvojena identiteta avstralskih Slovencev
Author:
Year:
Compilation:
ZRC 25
Keywords:
Language(s):
Description

Razpotja izseljencev je knjiga o izražanju, ohranjanju in spreminjanju etnične identitete avstralskih Slovencev v času njihovega več desetletij trajajočega bivanja v tujini. Gre za prikaz življenja prvih generacij slovenskih izseljencev na petem kontinentu, priseljenih tjakaj po letu 1945, ki ga avtorica vplete v analizo povojne avstralske imigracijske politike (asimilacije, integracije, multikulturalizma). Vsebina knjige je v veliki meri nastala na osnovi terenskega dela avtorice v Sydneyju, Melbournu, Wollongongu in Canberri, zbranih podatkov iz različnih društvenih, verskih in zasebnih arhivov izseljencev ter strokovne in znanstvene literature o migracijski problematiki doma in v Avstraliji. T. i. »objektivna« dejstva so v knjigi dopolnjena z avtobiografskimi izpovedmi samih informatorjev, ki na oseben, in zato svojstven način, osvetljujejo ozadja nastajanja in spreminjanja razdvojene etnične identitete.

Publishing House

Založba ZRC

ISBN

961-6358-06-5

Specifications

paperback • 17 × 24 cm • 140 pages

Price

not for sale

E-publications