Table of content
Priseljevanje in izseljevanje na slovenskem ozemlju 
Migracijska gibanja na italijanskem ozemlju 
Identiteta: spreminjajoča se in mnogoplastna 
Identiteta skupine 
Migracije in avtobiografske pripovedi 
Fotografije migrantov 
Integracija/vključevanje kot dvosmerni proces 
Diskriminacija, predsodki, stereotipi 
Pravičnost v šoli in medkulturna zmožnost 
Medkulturno učenje in izobraževanje 
Priseljenci prispevajo k razvoju družbe 
Več jezikov znaš, več veljaš
Podobe večjezične in večkulturne Slovenije v književnosti 
Društva priseljencev v Sloveniji  in njihova vloga 
Društva priseljencev v Italiji 
 

Publishing Houses

Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije • Slovenski raziskovalni inštitut (SLORI, Trst)

ISBN

978-961-254-652-6

Specifications

paperback • 21 × 29,7 cm • 64 pages • illustrated

Price

not for sale