Title:
Živeti med kulturami. Od avstralskih Slovencev do slovenskih Avstralcev
Author:
Year:
Compilation:
Keywords:
Language(s):
Description

Knjiga se ukvarja z etnično heterogenostjo v multikulturnem okolju, z multikulturno komunikacijo in vplivom novih tehnologij na oblikovanje in ohranjanje etničnih identitet. Temelji na terenskem delu med Slovenci in njihovimi potomci v avstralskem mestu Melbourne, dotika se doživljanja in izražanja simboličnih etničnih identitet mlajše generacije, ugotavlja njihovo fleksibilnost in prostovoljnost ter sledi procesu njihove transformacije. Izhaja iz novejših teoretičnih predpostavk in sodobnejših praktičnih raziskav migracijskih procesov in etničnih identitet.

Publishing House

Založba ZRC

ISBN

961-6568-03-5

Specifications

paperback • 17 × 24 cm • 142 pages

Price

not for sale