Zgodovina nastanka ISIM

Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti deluje že vrsto let. Imel je dva predhodnika, ki sta pomembno vplivala na njegov razvoj, vendar prav leto 1986 pomeni prelomnico, saj je bil priključen k ZRC SAZU. Takrat se je začelo sistematično zaposlovanje raziskovalcev različnih strok, s čimer je bil storjen pomemben preskok v večdisciplinarno raziskovanje izseljenstva. Prvi predhodnik je bil Študijski center za zgodovino slovenskega izseljenstva, ustanovljen leta 1963 na pobudo SAZU in zgodovinske sekcije Slovenske izseljenske matice. Do leta 1967 je pod vodstvom akademika dr. Frana Zwittra deloval kot iniciativni odbor brez prostorov in stalnih raziskovalcev. V okviru Centra so nastale bibliografije izseljenskega tiska, pregledi arhivskih virov za zgodovino izseljenstva ter elaborat statističnih podatkov o izseljevanju s slovenskega etničnega ozemlja od srede 19. stoletja do leta 1941. Kljub resno zastavljenim ciljem je delo Centra konec 60. let je zamrlo in šele po dobrih desetih letih, leta 1982, je formalno nikoli ukinjeni Center prerasel v Inštitut za izseljenstvo pri SAZU, ki je podedoval del zbranega gradiva svojega predhodnika ter postal osrednja ustanova za raziskovanje slovenskega izseljenstva. Do leta 1986 ga je vodil akademik dr. Janez Stanonik, ki je v delo vključil dokumentalistko ter prvo raziskovalko s področja sociologije ter mlado raziskovalko na področju izseljenske književnosti. Prav v teh štirih letih je Inštitut pridobil večino svojih sedanjih periodičnih in arhivskih zbirk. Inštitut za slovensko izseljenstvo ZRC SAZU je nastal 3. novembra 1986, njegov prehod k ZRC SAZU pa je bistveno izboljšal materialne in organizacijske pogoje za kadrovsko širitev in izvajanje raziskovalnega programa. Na Inštitutu so se postopoma zaposlili raziskovalci z zgodovinsko, literarno, etnološko, sociološko, kulturno-antropološko, umetnostnozgodovinsko, geografsko in politološko izobrazbo. Leta 2006 je Inštitut zaradi prostorske stiske predal zbrano gradivo Arhivu republike Slovenije. Leta 2009 se je zaradi vključevanja novih migracijskih vsebin in vidikov raziskovanja preimenoval v Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU.
 

Inštitut so doslej vodili predstojniki akademik dr. Janez Stanonik (1982-1986), dr. Andrej Vovko (1987-1991), dr. Janja Žitnik Serafin (1992-1994), dr. Irena Gantar Godina (1995-1999) in dr. Marina Lukšič-Hacin (od 1999).