Skip to main content
Doc. dr. Jani Kozina


+38614706546

jani.kozina@zrc-sazu.si
Izobrazba
diploma iz geografije, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, 2008
doktorat iz geografije, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, 2013

Raziskovalna področja
(1) urban in regionalne študije, mala in srednje velika mesta, policentrični prostorski razvoj, razmerja med mesti in podeželjem, participativno načrtovanje in upravljanje
(2) industrijski in post-industrijski družbeno-gospodarski razvoj, kulturne in ustvarjalne dejavnosti, ustvarjalno gospodarstvo, družbene inovacije, družba znanja
 

Ostale dejavnosti

Izbrane predstavitve in predavanja

  • European Screen Locations in Indian Film Industries: an Emerging Tool of Connecting Two (sub)Continents? CES Virtual 27th International Conference of Europeanists, 2021
  • Portraying Europe through the lens of Indian films. RGS-IBG Annual International Conference »Borders, borderlands and bordering«, 2021
  • Forgotten values of industrial city still alive : what can the creative city learn from its industrial counterpart? International Sociological Association Research Committee 21 (RC21 Conference) »Sensing and Shaping the City«, 2021
  • Framing challenges of industrial towns in the context of youth outmigration. Regions in Recovery Global E-Festival, 2021
  • Do Small Industrial Towns Perform Worse in Socio-economic Well-being Indicators? A Case Study of Slovenia. Regional Studies Association Annual Conference, Lugano, Switzerland, 2018
  • Urban gardening in Central and Eastern Europe  from participation to inclusion. Spaces and places in transition: urban and rural transformations in Central and Eastern Europe, Conference of The International Society of Ethnology and Folklore (SIEF) Working Group "Space-lore and Place-lore", Prague, 2018
  • Ustvarjalni poklici kot element sodobnega lokalnega razvoja: vabljeno predavanje na 2. kongresu slovenskih občin, Rimske Toplice, 2018
  • Review of small industrial towns in Europe: towards revitalisation or reinvention? International Conference on Changing Cities III: spatial, design, landscape & socio-economic dimensions. Syros - Delos - Mykonos Islands, Greece, 2017
  • Participatory urban agriculture for sustainable urban development at the European periphery. The frontier of sustainability transitions – Cultural adaptations of sustainability policies in European peripheral regions, Catania, Italy, 2017
  • Creativity at the European periphery: spatial distribution and development implications in the Ljubljana region. 56th ERSA Congress: Cities & regions: smart, sustainable, inclusive?, Vienna, Austria, 2016
Fakultetna Prešernova nagrada za študente, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, 2008
Nagrada za prispevek k trajnostnemu razvoju družbe, Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, 2010
Nagrada za prispevek k trajnostnemu razvoju družbe, Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, 2009
2. mesto na video natečaju Transnacionalnega programa Podonavja, 2019
Diploma odličnosti: Socialno-ekonomski inovator – Črno morje in Podonavje, pod okriljem Evropske komisije - DG MARE ob evropskem dnevu pomorstva v Romuniji, 2019
Posebna omemba Europa Nostra žirije za Akcijski načrt »Kulturna dediščina in razvoj podeželske skupnosti Črni Vrh« v kategoriji »Izobraževanje, 2015
Geografija Slovenije - nacionalni raziskovalni program (research programme • 01. januar 2015 - 31. december 2021)
Mesta brez vrednosti? Družbeno-gospodarska preobrazba industrijskih mest v Švici in Sloveniji (temeljni_raziskovalni • 01. november 2020 - 31. oktober 2023)
MINERVA: Mapiranje kulturne dediščine – pomen geoznanosti v visokošolskem izobraževanju (mednarodni • 01. september 2020 - 31. december 2022)
Mladi v industrijskih regijah – Krepitev institucionalnih zmogljivosti za preprečevanje izseljevanja mladih iz industrijskih mest (interreg • 01. april 2020 - 31. marec 2022)
Indijska filmska industrija kot gonilo novih družbeno-gospodarskih povezav med Indijo in Evropo (mednarodni_raziskovalni • 01. marec 2019 - 28. februar 2022)
Trans-making – Umetnost / kultura / ekonomija za demokratizacijo družbe. Raziskovanje ustvarjanja krajev alternativnih narativov (mednarodni_raziskovalni • 01. januar 2017 - 31. december 2020)
AgriGo4Cities - Urbano kmetijstvo za spreminjanje mest: upravljavski modeli za boljše institucionalne zmogljivosti in družbeno vključenost (interreg • 01. januar 2017 - 30. junij 2019)
Bright Future (raziskovalni • 01. marec 2017 - 01. marec 2020)
TRADOMO (trzni_projekt • 14. januar 2013 - 30. september 2013)
SY_CULTour (aplikativni • 01. marec 2011 - 01. marec 2014)
CAPACities (aplikativni • 01. oktober 2008 - 31. marec 2011)
KvLUR (trzni_projekt • 15. november 2013 - 15. januar 2014)
CATCH_MR (aplikativni • 01. januar 2010 - 31. december 2012)
Življenjsko okolje prebivalcev Slovenije (raziskovalni • 01. oktober 2013 - 30. junij 2015)
WIKIAlps (aplikativni • 01. oktober 2013 - 31. december 2014)
RURBANCE (aplikativni • 01. julij 2013 - 30. junij 2015)
Policentrično omrežje središč in dostopnost prebivalstva do storitev splošnega in splošnega gospodarskega pomena (aplikativni_raziskovalni • 07. september 2015 - 24. marec 2016)
Kulturna pokrajina v precepu med javnim dobrim, zasebnimi interesi in politikami (temeljni_raziskovalni • 01. oktober 2014 - 30. september 2017)
OTREMED (aplikativni • 01. september 2010 - 31. avgust 2013)