Skip to main content
Aleš Grlj

nekdanji sodelavecnekdanji sodelavec/Opomba: Podatki niso posodobljeni/

Magistriral na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani s področja geografije ter samodejnega zaznavanja geomorfoloških oblik iz digitalnih modelov višin in optičnih satelitskih posnetkov Zemljinega površja. Prejel nagrado za odlično magistrsko delo in nagrado Gdi GISDATA za leto 2014. Dela na Oddelku za daljinsko zaznavanje in sodeluje pri projektih namenjenih zaznavanju suše iz podatkov daljinskega zaznavanja, sprememb v pokritosti tal in zaznavanju specifičnih tipov pokritosti ter rabe tal. Poleg tega se ukvarja s preučevanjem geomorfoloških procesov in značilnosti kraškega površja ter razvija spletne aplikacije za diseminacijo prostorskih podatkov.

priznanje Oddelka za geografijo FF, UL
nagrada Gdi GISDATA
Center odličnosti Vesolje-SI (center odličnosti • 18. marec 2010 - 31. december 2018)

Magister geografije, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, 2014

Raziskovalna področja
Fizična geografija, geomorfologija, pedologija, kartografija, klimatologija P510

Ključne besede
daljinsko zaznavanje
geomorfologija
spletne aplikacije
spletna kartografija
GIS
kmetijska suša