Skip to main content
dr. Ana Jelnikar

znanstvena sodelavka+386 1 4706 539

ana.jelnikar@zrc-sazu.si


Povezave


Ana Jelnikar se že vrsto let ukvarja s kulturnimi in literarnimi povezavami med Indijo in Slovenijo v širšem zgodovinskem kontekstu nekdanje Jugoslavije ter Vzhodne in Srednje Evrope. Področje njenega raziskovalnega dela zajema moderno (post)kolonialno Indijo, bengalsko književnost, anglofono indijsko književnost, zgodovino nacionalizmov in univerzalizmov tako v Južnoazijskem prostoru kot tudi v Evropi, intelektualno zgodovino idej (npr.  gostoljubje), avantgardna umetniška gibanja med obema vojnama, itd. Njen pristop je kulturološki oz. v kritičnem dialogu s postkolonialnimi študijami.  Njene terenske raziskave obsegajo območje Zahodne Bengalije, kjer je bila med leti  2011 in 2012 gostujoča raziskovalka na Presidency University v Kalkuti in kasneje, med leti 2015 in 2026 na Maulana Abul Kalam Azad Institute of South Asian Studies (MAKAIAS). Kot asistentka pri interdisciplinarno zasnovanem predmetu 'Bengalska kultura v času modernosti' (2009 /10) si je na londonski univerzi SOAS pridobila pedagoške izkušnje, ki jih nadgrajuje z gostujočimi predavanji doma in v tujini ter z rednimi prispevki na mednarodnih konferencah po Evropi, Kanadi in Aziji.

 

 • JELNIKAR, Ana in MOTOH, Helena, 2021. Potovanje v Indijo: misijonarska potopisa, konteksti in analize. Koper: Annales ZRS, 303 strani.
 • JELNIKAR, Ana, 2021. »Marija Sreš, misijonarka, ki je postala indijska pisateljica : k novim smerem proučevanja misijonskih sester«. Dve domovini, št. 53, 63–78.
 • –––––. 2019. »Slovene women missionaries in India: contexts, methods and considerations«, gostujoči uvodnik. Dve Domovini, št. 50, 7–13. [ 44810285 ]
 • –––––. 2019. “ ‘Sama stojim pred svojim Bogom’: svojska pot misijonarke in pisateljice Marije Sreš«, uvodna študija. V: JELNIKAR, Ana (ur.), SREŠ, Marija. Misijonarka pripoveduje. Ljubljana: Buča, 9–23.
 • –––––. 2018. »‘Sveti eksperiment’: misijonske zdravstvene sestre ali kako v Katoliški cerkvi redovnice postanejo zdravnice«. Glasnik slovenskega etnografskega društva, vol. 58, no. 3/4, 77–90.
 • –––––, 2016. Universalist hopes in India and Europe: the worlds of Rabindranath Tagore and Srečko Kosovel. 1st ed. New Delhi: Oxford University Press, 2016. XV, 383 str.
 • –––––.  Hospitality and Worldliness: Tagore's Household Drama of Love and Responsibility, South Asia: Journal of South Asian Studies, 39:1, str. 350-367.
 • –––––, 2015. Waiting for the second cup of tea : unconditional hospitality in Rabindranath Tagoreʼs Gora. V: BHATTACHARYA, Nandini (ur.). Rabindranath Tagore Gora : a critical companion. 1st ed. Delhi: Primus Books, str. 92-116.
 • –––––, 2015. Srečko Kosovel and Rabindranath Tagore : universalist hopes from the margins of Europe. V: RAZA, Ali (ur.). The internationalist moment : South Asia, worlds, and world views, 1917-1939. New Dehli: SAGE Publications, str. 188-228.
 • –––––, 2015. Hospitality in colonial India : ancient legacy, modern tool of resistance. Annales, Series historia et sociologia, letn. 25, št. 2, str. 285-294
 • –––––, 2014. Yugoslavia and its successors. V: KÄMPCHEN, Martin (ur.), BANGHA, Imre (ur.). Rabindranath Tagore: one hundred years of global reception. New Delhi: Orient Blackswan Private Limited, str. 275-295.
 • –––––, 2012. Tagore's universalist sparks: a creative approach. V: DASGUPTA, Sanjukta (ur.), GUHA, Chinmoy (ur.). Tagore: at home in the world. New Delhi: SAGE Publications, str. 291-304.
 • –––––, 2010. Evropa in njeni "drugi": Kosovel zre na "vzhod". Jezik in slovstvo, letn. 55, št. 5/6, str. 35-56. 
 • –––––, 2011. Tagore, Rabindranath. V: CHATTERJEE, Deen K. (ur.). Encyclopedia of global justice, (Springer reference). Dordrecht [etc.]: Springer, str. 10511055.
 • –––––, 2008. W.B. Yeats's (mis)reading of Tagore: interpreting an alien culture. University of Toronto quarterly, vol. 77, no. 4, str. 1005-1024.
Slovenske misijonarke v Indiji: pozabljeno poglavje v medkulturnih odnosih (raziskovalni projekt • 01. maj 2017 - 30. april 2021)
Etnografije kopenskih in vodnih poti: primerjalna študija (ne)mobilnosti (raziskovalni projekt • 01. julij 2014 - 30. junij 2017)

Doktorat, humanistične vede (južnoazijski in vzhodnoevropski študiji), University of London, School of Oriental and African Studies (SOAS), 2009.

Magisterij (cum laude), humanistične vede (angleška književnost, postkolonialni kontekst),The Open University in the North, Newcastle Upon Tyne, 2004.

Diploma, Angleški jezik in književnosti (pedagoška smer); Sociologija (pedagoška smer)  Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, 1999.

 

 

Ključne besede
Srečko Kosovel
literarne in kulturne povezave med Indijo in Evropo
univerzalizmi
nacionalizmi
gostoljubje
kulturna in intelektualna zgodovina Južne Azije
Rabindranath Tagore
Indijska postkolonialna književnost