Dr. Janoš Ježovnik

asistent z doktoratom, namestnik predstojnika, vodja Leksikološke sekcije, raziskovalec pri pripravi eSSKJ; Slovarja slovenskega knjižnega jezika, tretja izdaja+386 1 470 61 71

janos.jezovnik@zrc-sazu.si

Novi trg 4 (1. nadstropje)Oznake
37555 (ARRS)

Janoš Ježovnik (4. 12. 1987) je namestnik predstojnika Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša in raziskovalec v Leksikološki sekciji. Pri raziskovalnem delu se ukvarja predvsem s slovenskimi narečji v zamejstvu, v zahodnem delu Beneške Slovenije in v Reziji, predvsem z vidika glasoslovja in naglasoslovja ter jezikovnega stika in zamenjave jezika. Sodeluje pri pripravi 3. izdaje Slovarja slovenskega knjižnega jezika (eSSKJ) in je urednik vnašalnega sistema ZRCola 2.

Raziskovalna področja

 • dialektologija
 • naglasoslovje
 • leksikologija
 • sociolingvistika
 • slovaropisje

 

Izobrazba, akademski in znanstvenoraziskovalni naziv

 • 2019: doktorat na temo Notranja glasovna in naglasna členjenost terskega narečja slovenščine na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani
 • 2013: diploma na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani (slovenski jezik in književnost, primerjalna književnosti in literarna teorija)
 • 2006: matura na Gimnaziji Jožeta Plečnika v Ljubljani

 

Zaposlitve in vodstvene funkcije ter sposobnosti

Zaposlitve:

 • 2014–: Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, ZRC SAZU

 

Vodstvene funkcije:

 • 2020–: vodja Leksikološke sekcije na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša
 • 2018–: namestnik predstojnika Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša
 • 2015–: urednik ZRCola 2

 

Mentorstvo:

 • uvajanje novih sodelavcev: Duša Divjak Race, Dejan Gabrovšek

 

Drugo:

 • 2020–: tehnični urednik spletnega mesta Heriskop
 • 2016–: član organizacijskega odbora Shoda za znanost
 • 2014: član organizacijskega odbora 10. mednarodne konference o baltoslovanskem naglasoslovju (International Workshop on Balto-Slavic Accentology X, Ljubljana, 2014)
 • 2012–2014: predsednik Študentskega sveta Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani

 

Pomembni dosežki, nagrade, štipendije

 • 2020: nagrada Slovenskega raziskovalnega inštituta za najboljše doktorsko delo
 • 2020: srebrni znak ZRC SAZU
 • 2015: štipendija Ustanove patra Stanislava Škrabca
 • 2014: nagrada Slovenskega raziskovalnega inštituta za najboljše diplomsko delo
Štipendija Ustanove patra Stanislava Škrabca (2015)
Nagrada Slovenskega raziskovalnega inštituta – SLORI za najboljše diplomsko delo (2014)
Srebrni znak ZRC SAZU (2020)
Nagrada Slovenskega raziskovalnega inštituta – SLORI za najboljše doktorsko delo (2020)
Raziskovalna področja
Jezikoslovje H350
Fonetika in fonologija H351
Leksikologija H353
Uporabna lingvistika, poučevanje tujih jezikov, sociolingvistika H360
Nauk o narečjih H401
Baltski in slovanski jeziki in književnosti H590

Ključne besede
dialektologija
naglasoslovje
leksikologija
sociolingvistika
slovaropisje