Skip to main content
dr. Urša Kanjir
asistentka z doktoratom, univ. dipl. inž. geodezije

+386 1 4706 502

ursa.kanjir@zrc-sazu.si


Povezave


Njeni raziskovalni interesi vključujejo analize časovnih vrst, objektno klasifikacijo, zaznavanje sprememb iz satelitskih posnetkov.
Urša Kanjir je leta 2009 diplomirala na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani in leta 2021 na isti univerzi doktorirala v sklopu študija Varstva okolja. Sodelovala je v mnogih mednarodnih in nacionalnih raziskovalnih ali aplikativnih projektih, kjer se je skozi leta ukvarjala z različnimi tematikami – z odkrivanjem sprememb rabe tal skozi čas, z zaznavanjem tujerodnih rastlinskih vrst, s samodejno detekcijo nepravilnosti rabe kmetijskih zemljišč, zaznavanjem neformalnih naselij ali begunskih taborišč, z odkrivanjem majhnih plovil v povezavi z migracijami … Pri svojem delu pogosto sodeluje s sodelavci iz drugih strokovnih področij. Raziskovalno je sodelovala tudi s Centrom odličnosti za vesolje, znanost in tehnologije (Vesolje-SI).
Trenutno se ukvarja z raziskavami analiz časovnih vrst satelitskih posnetkov za zaznavanje sprememb skozi čas na porečjih, predvsem na območjih reke Mure in Vjose, kjer v preseku z antropološkimi raziskavami poskuša kontekstualizirati rezultate pridobljene s prostorskimi analizami.

  • KANJIR, Urška. Detecting migrant vessels in the Mediterranean Sea : using Sentinel-2 images to aid humanitarian actions. Acta astronautica, ISSN 0094-5765, Feb. 2019, vol. 155, str. 45-50, ilustr., doi: 10.1016/j.actaastro.2018.11.012. [COBISS.SI-ID 43935277]
  • KANJIR, Urška, GREIDANUS, Harm, OŠTIR, Krištof. Vessel detection and classification from spaceborne optical images : a literature survey. Remote sensing of environment, ISSN 0034-4257. 2018, vol. 207, str. 1-26, ilustr., doi: 10.1016/j.rse.2017.12.033. [COBISS.SI-ID 42568493]
  • GREGORIČ BON, Nataša, JOSIPOVIČ, Damir, KANJIR, Urška. Linking geomorphological and demographic movements : the case of Southern Albania. Applied geography, ISSN 0143-6228. Nov. 2018, vol. 100, str. 55-67, ilustr., doi: 10.1016/j.apgeog.2018.09.002. [COBISS.SI-ID 43651117]
  • KANJIR, Urška, ĐURIĆ, Nataša, VELJANOVSKI, Tatjana. Sentinel-2 based temporal detection of agricultural land use anomalies in support of common agricultural policy monitoring. ISPRS international journal of geo-information, ISSN 2220-9964, 13. Oct. 2018, vol. 7, iss. 10, str. 1-24, ilustr. https://www.mdpi.com/2220-9964/7/10/405, doi: 10.3390/ijgi7100405. [COBISS.SI-ID 43706157]

Univerzitetna diplomirana inženirka geodezije, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani, 2009

Doktorica znanosti, Varstvo okolja, Univerza v Ljubljani, 2021

Raziskovalna področja
Geodezija P515
Daljinsko zaznavanje T181

Ključne besede
varstvo okolja
določevanje sprememb
segmentacija
objektno usmerjena analiza satelitskih posnetkov
daljinsko zaznavanje