Title:
Dediščina aleksandrink in spomini njihovih potomcev
Author:
Other authors:
afterword by Bojan Baskar
Year:
Compilation:
Migracije 23 • Migrantke 4
Keywords:
Language(s):
Description

Aleksandrinke so bile žene in dekleta iz Goriške, ki so se od druge polovice 19. stoletja zaposlovale v Egiptu kot varuške, sobarice, kuharice, guvernante in dojilje. Dolga leta so jih najpogosteje imenovali »služabnice z žulji na duši«, »tragična migracija«, »žalostni fenomen«, »Lepe Vide«. Šele v zadnjem času so te izraze zamenjale besedne zveze, kot so »pokončne, ambiciozne, naše prve svetovljanke«, »ne služkinje, temveč druge mame in prijateljice«, »Slovenke«. Bolj kot kdajkoli so se oddaljile od vlog »dojilj z Goriške« in Primork ter postale »prve slovenske svetovljanke« in Slovenke. Nosilci pripovedi v knjigi so potomci aleksandrink, ki pričajo tudi o spremenjenem vrednotenju njihovih babic in prababic ter skrbi za ohranitev njihove dediščine.

Aleksandrinke [“women of Alexandria"] were women and girls from the Goriška region who starting in the second half of the 19th century worked in Egypt as nannies, maids, cooks, governesses and nursemaids. For years they were most often referred to as “servants with calluses on their souls", “the tragic migration", “the unfortunate phenomenon", “Beautiful Vidas" (‘Lepa Vida’ is a Slovene mythological story about a girl who goes abroad to seek her fortune to find only sorrow). Only recently have these expressions given way to descriptions such as: “upstanding, ambitious, our first worldly women", “not servants, but second mothers and friends", “Slovene women". More than ever before they have distanced themselves from the role of “nursemaids from Goriška" and “women from Primorska" and become the “first worldly Slovene women" and “Slovenes". The storytellers in the book are descendants of aleksandrinkas, who speak of the changing attitudes towards their grandmothers and great-grandmothers and are concerned with the preservation of their heritage.

Publishing House

Založba ZRC

ISBN

978-961-254-435-5

Specifications

paperback • 14,5 × 20,5 cm • 153 pages • 51 photos

Price

sold out

E-publications