Naslov:
Dediščina aleksandrink in spomini njihovih potomcev
Avtorica:
Drugi avtorji:
spremna študija Bojan Baskar
Leto:
Zbirka:
Migracije 23 • Migrantke 4
Ključne besede:
Jezik(i):
Opis

Aleksandrinke so bile žene in dekleta iz Goriške, ki so se od druge polovice 19. stoletja zaposlovale v Egiptu kot varuške, sobarice, kuharice, guvernante in dojilje. Dolga leta so jih najpogosteje imenovali »služabnice z žulji na duši«, »tragična migracija«, »žalostni fenomen«, »Lepe Vide«. Šele v zadnjem času so te izraze zamenjale besedne zveze, kot so »pokončne, ambiciozne, naše prve svetovljanke«, »ne služkinje, temveč druge mame in prijateljice«, »Slovenke«. Bolj kot kdajkoli so se oddaljile od vlog »dojilj z Goriške« in Primork ter postale »prve slovenske svetovljanke« in Slovenke. Nosilci pripovedi v knjigi so potomci aleksandrink, ki pričajo tudi o spremenjenem vrednotenju njihovih babic in prababic ter skrbi za ohranitev njihove dediščine.

Založnik

Založba ZRC

ISBN

978-961-254-435-5

Specifikacija

mehka vezava • 14,5 × 20,5 cm • 153 strani • 51 fotografij

Cena

razprodano