Title:
From Slovenia to Egypt. Aleksandrinke’s Trans-Mediterranean Domestic Workers’ Migration and National Imagination
Edited by:
Year:
Compilation:
Transkulturelle Perspektiven
Keywords:
Language(s):
Description
Knjiga osvetljuje zgodovinsko umeščenost ženskega migrantskega dela - aleksandrinstva na področju Goriške; predstavlja in analizira literarne, umetniške, znanstvene in muzejske posege v prezentacije in reprezentacije tega fenomena v zadnjem desetletju; ter poudarja aktivno vlogo posameznic in posameznikov pri re-kreiranju spomina na izkušnje aleksandrink in njihovo kulturno dediščino. Dvanajst poglavij domačih in tujih avtorjev knjiga povezuje v prepričljivo zgodbo o ženski migraciji na začetku 20. stoletja iz marginalnega kota takratne obubožene in nerazvite Evrope in ponudi presenetljivo primerjavo s povsem modernim pojavom migrantk, ki danes prihajajo iz različnih koncev sveta, da bi opravljale delo, kot so ga aleksandrinke pred sto leti - plačano gospodinjsko in skrbstveno delo za premožne družine.Tudi zaradi te izjemne aktualnosti aleksandrinstva je knjiga za mednarodno strokovno in znanstveno javnost relevantna in poučna.

Aleksandrinstvo, the women migration from a small European country to prosperous Egypt (1870–1950) brought with it dramatic changes in the role of women and men, in the value placed on women’s work within the traditional economy and within the internal dynamics of their society of origin, both at the level of families and the wider community as well as in the relationships between generations. This emigration had a profound impact on women’s self-esteem and at the same time on the public image of migrants as non-conventional female characters whose reputation fluctuated between silent thankful adoration and loud moral condemnation. It is thus not surprising that the phenomenon was, for half a century, buried under a thick blanket of denial and traumatic memories, which this book is trying to finally remove.

Publishing House

Vandenhoeck & Ruprecht

ISBN

978-3-8471-0403-2

Specifications

paperback • 15,5 × 23,2 • 270 pages

Price

41,20 EUR (Regular); for sale in the bookshop Azil