Naslov:
From Slovenia to Egypt. Aleksandrinke’s Trans-Mediterranean Domestic Workers’ Migration and National Imagination
Uredila:
Leto:
Zbirka:
Transkulturelle Perspektiven
Ključne besede:
Jezik(i):
Opis

Knjiga osvetljuje zgodovinsko umeščenost ženskega migrantskega dela - aleksandrinstva na področju Goriške; predstavlja in analizira literarne, umetniške, znanstvene in muzejske posege v prezentacije in reprezentacije tega fenomena v zadnjem desetletju; ter poudarja aktivno vlogo posameznic in posameznikov pri re-kreiranju spomina na izkušnje aleksandrink in njihovo kulturno dediščino. Dvanajst poglavij domačih in tujih avtorjev knjiga povezuje v prepričljivo zgodbo o ženski migraciji na začetku 20. stoletja iz marginalnega kota takratne obubožene in nerazvite Evrope in ponudi presenetljivo primerjavo s povsem modernim pojavom migrantk, ki danes prihajajo iz različnih koncev sveta, da bi opravljale delo, kot so ga aleksandrinke pred sto leti - plačano gospodinjsko in skrbstveno delo za premožne družine.Tudi zaradi te izjemne aktualnosti aleksandrinstva je knjiga za mednarodno strokovno in znanstveno javnost relevantna in poučna.

Primerjalna perspektiva mikrozgodovine se prepleta z globalnimi sociološkimi in migracijskimi temami kot so transnacionalno materinstvo, globalne verige skrbi, prezentacije migrantk v kontekstu problematizacije in moralnega obsojanja, transnacionalne emocije, transmediteranska migracija in ekonomski vidiki migracij.

Založnik

Vandenhoeck & (Ruprecht)

ISBN

978-3-8471-0403-2

Specifikacija

mehka vezava • 15,5 × 23,2 • 270 strani

Cena

41,20 EUR (redna); naprodaj v knjigarni Azil