Title:
Go Girls!. When Slovenian women left home
Edited by:
Other authors:
Year:
Compilation:
Migracije 19 • Migrantke 2
Keywords:
Language(s):
Description

Vsebinsko je knjigo razdeljena na štiri poglavja. V prvem poglavju z naslovom »Zgodovina in zamolčanost« (Marjan Drnovšek) so predstavljeni širši zgodovinski, družbeni in kulturni vidiki ter glavni valovi, skupine izseljevanja žensk v slovenskem etničnem prostoru. Ob tem preglednejšem prikazu je kritično ovrednotena tudi zamolčanost izseljevanja žensk tako v znanstveni, strokovni kot v drugi literaturi. V poglavju z naslovom »Zamolčanost in patriarhat« je kritično ovrednotena vloga in pomen žensk v slovenskih izseljenskih skupnostih predvsem skozi prizmo spolne (ne)enakosti (Marina Lukšič Hacin). V poglavju »Patriarhat in predstavljanje« je analizirana podoba ženske v izseljenskem tisku, posebej podrobno na primeru slovenske politične emigracije v Argentini (Jernej Mlekuž). V zaključnem poglavju »Predstavljanje in samopredstavljanje« pa je na primeru metodologije raziskovanja življenjskih zgodb migrantk, s poudarkom na življenjskih zgodbah slovenskih izseljenk in njihovih potomk v ZDA, podčrtan subjektivni vidik izseljevanja žensk (dr. Mirjam Milharčič Hladnik).

Go Girls! When Slovenian Women Left Home is not about researching and writing only about female emigration, some kind of “women’s migration", but is among other things focused on understanding the complexity, multi-facetedness and of course the multi-gendered aspect of migrations. This can only be done by focusing on a missing but constitutive part of migration processes – the migration of women. Therefore, to “make visible" that which was, as the title of one of the most famous feminist books says, “hidden from history", or in the words of the best-known Slovenian researcher of “women’s history", to “write women" into the body of knowledge on migration and into knowledge in general. This “writing of women", must not be just a matter of supplementing and placing into context previously overlooked events, phenomena, and occurrences, but in fact must be a project of critically sifting through the entire body of migration studies and thereby reproducing gender-determined knowledge.

Publishing House

Založba ZRC

ISBN

978-961-254-170-5

Specifications

paperback • 14,5 × 20,6 cm • 152 pages

Price

not for sale