Naslov:
Go Girls!. When Slovenian women left home
Uredila:
Drugi avtorji:
Leto:
Zbirka:
Migracije 19 • Migrantke 2
Ključne besede:
Jezik(i):
Opis

Vsebinsko je knjigo razdeljena na štiri poglavja. V prvem poglavju z naslovom »Zgodovina in zamolčanost« (Marjan Drnovšek) so predstavljeni širši zgodovinski, družbeni in kulturni vidiki ter glavni valovi, skupine izseljevanja žensk v slovenskem etničnem prostoru. Ob tem preglednejšem prikazu je kritično ovrednotena tudi zamolčanost izseljevanja žensk tako v znanstveni, strokovni kot v drugi literaturi. V poglavju z naslovom »Zamolčanost in patriarhat« je kritično ovrednotena vloga in pomen žensk v slovenskih izseljenskih skupnostih predvsem skozi prizmo spolne (ne)enakosti (Marina Lukšič Hacin). V poglavju »Patriarhat in predstavljanje« je analizirana podoba ženske v izseljenskem tisku, posebej podrobno na primeru slovenske politične emigracije v Argentini (Jernej Mlekuž). V zaključnem poglavju »Predstavljanje in samopredstavljanje« pa je na primeru metodologije raziskovanja življenjskih zgodb migrantk, s poudarkom na življenjskih zgodbah slovenskih izseljenk in njihovih potomk v ZDA, podčrtan subjektivni vidik izseljevanja žensk (dr. Mirjam Milharčič Hladnik).

Založnik

Založba ZRC

ISBN

978-961-254-170-5

Specifikacija

mehka vezava • 14,5 × 20,6 cm • 152 strani