Title:
Ljudje odprtih src. Slovenski misijonarji o sebi
Author:
Year:
Compilation:
Keywords:
Language(s):
Table of content

PREDGOVOR IN ZAHVALA

UVOD

OPREDELITVE POJMOV

Izseljenstvo

»Misijonar«

Laiški misijonarji

Identiteta

KRATEK VPOGLED V ZGODOVINO IN ORGANIZIRANOST SLOVENSKEGA MISIJONARSTVA

RAZISKAVA SODOBNI SLOVENSKI MISIJONAR KOT IZSELJENEC

Odločitev

Izhodiščne teze

Metodologija in potek dela

Raziskovalna spoznanja

SLOVENSKA MISIJONARKA MED INUITI

Izbira in potek študije

Bivanje na terenu

Repusle Bay in Inuiti

Splošna opažanja

Misijonarstvo s. Dorice Sever

Pismo s. Dorice Sever

Intervju z dopolnilnimi vprašanji

DNEVNIK BIVANJA PRI S. DORICI SEVER

MISIJONARJI O SEBI

Uvod

Pismo misijonarjem

Pisni odgovori, intervjuji

1. Anton Pačnik, Kongo

2. Janez Puhan, Madagaskar

3. Marija Sreš, Indija

4. Franci Pavlič, Bolivija

5. Martin Kmetec, Turčija

6. Vesna Hiti, Ruanda

7. Janko Slabe, Madagaskar

8. Jožef - Pepi Lebreht, Benin in Togo

9. Gabrijela Koncilija in Elizabeta Likar, Egipt

10. Marija Leskovec, Indija

Povzetek

Summary

Izvleček

Abstract

Viri in literatura

Imensko kazalo

Publishing House

Založba ZRC

ISBN

961-6500-93-7

Specifications

paperback • 17 × 24 cm • 240 pages

Price

sold out