Title:
Medkulturna vzgoja in izobraževanje
Author:
Year:
Compilation:
Science(s):
Language(s):
Table of content

Zahvala
UVOD

RAZVOJ VKLJUČEVANJA (OTROK) PRISELJENCEV KONEC 20. IN NA ZAČETKU 21. STOLETJA
Družbenopolitični okvir: od izključevanja do vključevanja
Slovenska integracijska politika
Od večkulturne do medkulturne pedagogike
Vključevanje otrok priseljencev in usposabljanje pedagoških delavcev v Sloveniji
Ozaveščanje in preseganje predsodkov pri pouku književnosti
Razmislek o raznolikosti in sestavljeni identiteti
Otroci priseljenci

MODEL MEDKULTURNE VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA
Medkulturnost kot pedagoško-didaktično načelo
Sistemska podpora pri vključevanju otrok priseljencev
Učitelji z razvijajočo se medkulturno zmožnostjo
Razvoj zavedanja o večkulturni družbi pri vseh učnih predmetih
Medkulturni dialog na šoli
Sodelovanje s (starši) priseljenci
Sodelovanje z lokalno skupnostjo

ZAKLJUČEK
SEZNAM KRAJŠAV
KAZALO PRIMEROV IZ PEDAGOŠKE PRAKSE IN ZANJO
LITERATURA IN VIRI
STVARNO IN IMENSKO KAZALO

PRILOGA: Model medkulturne vzgoje in izobraževanja

More ...

Vsak je soodgovoren za vključevanje; Primorske novice 15.9.2017

Publishing House

Založba ZRC

ISBN

978-961-05-0013-1

Specifications

paperback • 14,5 × 20,5 cm • 380 pages

Price

25,00 EUR (Regular)

E-publications