Medkulturna vzgoja in izobraževanje

Avtorica: Marijanca Ajša Vižintin
Leto: 2017


Marijanca Ajša Vižintin v znanstveni monografiji Medkulturna vzgoja in izobraževanje analizira politike vključevanja za priseljence, razvoj večkulturne in medkulturne pedagogike, soočanje s predsodki in njihovo preseganje, odpira vprašanje sestavljene identitete, pojasnjuje, od kod in zakaj prihajajo otroci priseljenci v Slovenijo. V drugem delu predstavlja inovativni model medkulturne vzgoje in izobraževanja, sestavljen iz sedmih kriterijev: 1. medkulturnost kot pedagoško-didaktično načelo, 2. sistemska podpora pri vključevanju otrok priseljencev, 3. učitelji z razvijajočo se medkulturno zmožnostjo, 4. razvoj zavedanja o večkulturni družbi pri vseh učnih predmetih, 5. medkulturni dialog na šoli, 6. sodelovanje s (starši) priseljenci, 7. sodelovanje z lokalno skupnostjo.

V medkulturni model vključevanja so aktivno vključeni vsi: učenci in starši, priseljeni in nepriseljeni, pedagoške delavke, delavci, priseljenci sami, društva priseljencev, organizacije v lokalnem okolju in pristojni državni organi. Vsaka pedagoška delavka, vsak pedagoški delavec s svojim odnosom, z znanjem in dejanji soustvarja vključevalno (ali izključevalno) družbo. Vsak je soodgovoren za vključevanje.Kazalo vsebine

Zahvala
UVOD

RAZVOJ VKLJUČEVANJA (OTROK) PRISELJENCEV KONEC 20. IN NA ZAČETKU 21. STOLETJA
Družbenopolitični okvir: od izključevanja do vključevanja
Slovenska integracijska politika
Od večkulturne do medkulturne pedagogike
Vključevanje otrok priseljencev in usposabljanje pedagoških delavcev v Sloveniji
Ozaveščanje in preseganje predsodkov pri pouku književnosti
Razmislek o raznolikosti in sestavljeni identiteti
Otroci priseljenci

MODEL MEDKULTURNE VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA
Medkulturnost kot pedagoško-didaktično načelo
Sistemska podpora pri vključevanju otrok priseljencev
Učitelji z razvijajočo se medkulturno zmožnostjo
Razvoj zavedanja o večkulturni družbi pri vseh učnih predmetih
Medkulturni dialog na šoli
Sodelovanje s (starši) priseljenci
Sodelovanje z lokalno skupnostjo

ZAKLJUČEK
SEZNAM KRAJŠAV
KAZALO PRIMEROV IZ PEDAGOŠKE PRAKSE IN ZANJO
LITERATURA IN VIRI
STVARNO IN IMENSKO KAZALO

PRILOGA: Model medkulturne vzgoje in izobraževanjaŠe ...

Vsak je soodgovoren za vključevanje; Primorske novice 15.9.2017Redna cena
25,00 €

Spletna cena
22,50 €


Ključne besede
imigranti
integracija
medkulturno sporazumevanje
medkulturnost
otroci
priseljenci
večkulturnost
vzgoja
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR