Skip to main content
Migracije in kriminaliteta. Pogled čez meje stereotipov in predsodkov.


Author: Aleš Bučar Ručman
Year: 2014


The link between migration and crime profoundly surpasses narrow stereotypes and prejudices about the “criminal newcomers”. Points of intersection between analysed two phenomena can be found in the following forms: Structural violence/crime which runs in the background of direct violence and influences on the global conditions and represents the reason for emigration, and in addition an element of victimization of immigrants and their descendants after settlement in immigration societies. Direct violence or direct crime, which is manifested in four forms: a) crime, acting as a push factor and the cause of international migration (wars, conflicts, economic violence, environmental crime, organized crime, etc.). b) Crimes connected to the exploitation of migrants (human trafficking, smuggling of people, forced prostitution, exploitation of workers etc.); c) Crimes of immigrants and their descendants; d) Crimes based on intolerance, xenophobia and racism. At the beginning of the book ('Migration and Crime: A Perspective Over the Borders of Stereotypes and Prejudices'), author presents theoretical conceptualization of described issues, which is later checked with the use of analysis of the situation in Slovenia (statistical analysis, combined with case study and field research in the city municipality Velenje).Table of content

VSEBINA
 
KNJIGI NA POT
 
TEORETIČNA IZHODIŠČA
Etnija, narod, nacija
Vzporedna svetova formalne in družbene delitve: »mi« in »oni«
Pogled v zakulisje – značilnosti poznomodernih »demokratičnih« družb
Nacionalna država, mednarodne migracije in kriminaliteta
Globalne in lokalne totalne institucije
 
POSTINDUSTRIJSKE MIGRACIJE V EVROPSKEM PROSTORU
Kaj so mednarodne migracije? Kdo je migrant?
Eklektični pogled na teorije migracij
Postindustrijske mednarodne migracije
 
MIGRACIJE IN KRIMINALITETA
Kaj je kriminaliteta?
Migracije in kriminaliteta
 
MIGRACIJE IN KRIMINALITETA NA »SONČNI STRANI ALP«
Teoretsko-metodološki okvir
Analiza statističnih podatkov o kriminaliteti in migracijah
Analiza primera: mestna občina Velenje
 
ZAKLJUČNA DISKUSIJA
LITERATURA
KAZALO KRATIC
STVARNO IN IMENSKO KAZALO
 


More ...

Nina Meh: Namesto boja za pravičnost se širi nestrpnost proti priseljencem, Intervju z Alešem Bučarjem Ručmanom; MMC RTV SLO 16. 2. 2015

Švic tovarne so tu - Priseljenci in domačini delimo isto usodo; Večer 28. 2. 2015

Tomaž Klipšteter: Vidiš, da ni kriminalec, temveč preprosto sosed..., Intervju z Alešem Bučarjem Ručmanom; Dnevnik 21. 3. 2015

Aleš Bučar Ručman: Migracije in kriminaliteta. Radio Slovenija ARS (Marko Golja), 22. 10. 2015

Profil: gost Aleš Bučar Ručman, RTV Slovenija 1, (voditeljica Špela Kožar), 2. 12. 2015

Zoran Kanduč: Aleš Bučar Ručman, Migracije in kriminaliteta: Pogled čez meje stereotipov in predsodkov; RKK, Letnik 66, leto 2015, št. 3 

 Regular price
22.00 €

Online price
19.80 €


Keywords
crime
Europe
international migrations
migrants
migrations
Slovenia
Options

Add to favorites

Print

Send by e-mail

QR