Skip to main content
Migracije in kriminaliteta. Pogled čez meje stereotipov in predsodkov.


Avtor: Aleš Bučar Ručman
Leto: 2014


Knjiga pokaže, da povezava med migracijami in kriminaliteto temeljito presega ozke stereotipne predstave in predsodke o »kriminalnih prišlekih«. V knjigi je najprej predstavljena teoretična konceptualizacija opisane povezave, ki jo nato preverjamo z analizo razmer v Sloveniji. Strukturno nasilje oziroma strukturna kriminaliteta, ki deluje v ozadju direktnega nasilja vpliva na globalne razmere in je povod za emigracijo ter tudi element viktimizacije priseljencev in njihovih potomcev po emigraciji in nastanitvi v imigracijskih družbah. Direktno nasilje oziroma direktna kriminaliteta se kaže v štirih oblikah: kriminaliteta, ki deluje kot dejavnik potiska in vzrok za mednarodne migracije; kriminaliteta, ki je povezana z izkoriščanjem migrantov; kriminaliteta priseljencev in njihovih potomcev; kriminaliteta, ki temelji na nestrpnosti, ksenofobiji in rasizmu, ki lahko poteka v odnosu imigrantske države do priseljencev (institucionalizirani rasizem), imigrantske družbe do priseljencev (nestrpnost, predsodki, ksenofobija, (neo)rasizem), kot tudi priseljencev do imigrantske družbe, države in drugih skupin priseljencev (medkulturni konflikti).

IZ RECENZIJ

Knjiga prinaša izjemno kakovostno izpeljano družboslovno raziskavo, ki zgledno povezuje splošno teoretsko obravnavo z analizo konkretnega gradiva in s terensko raziskavo. Posebej velja opozoriti na elegantno povezovanje makro-sociološke analize z mikro-antropološkim delom na terenu. Delo je teoretsko izjemno temeljito, empirično zanesljivo in skrbno ter je sveže inovativno. Značilnost knjige je širina obzorja, saj pisec razvija problematiko na ravni sodobnega globalnega kapitalizma in se pri tem opira na najbolj relevantne teorije o sodobnem svetovnem sistemu. Knjiga je izvirno delo, ki je pomembno za sociologijo, kriminologijo in varnostne vede ter je pomemben inovativen prispevek k družboslovju.

prof. dr. Rastko Močnik

Monografija se mi zdi dragocena za nadaljnji razvoj kriminologije vsaj iz štirih razlogov. Prvič, avtor pokaže, kako pomembna je ustrezna kontekstualizacija problematike, ki je predmet njegove znanstvene obravnave, tj. umestitev v – globalne in lokalne – ekonomske, politične, kulturne, pravne, ideološke in druge družbene procese in strukture. Drugič, avtor se ne zadovolji s »pozitivistično« opredelitvijo »kriminalitete«, ampak ta kompleksni in kontroverzni fenomen definira samostojno in argumentirano. Tretjič, avtor se ne omeji zgolj na obravnavanje posameznih kriminalnih dogodkov (bolj ali manj natančno lociranih v času in prostoru ter povezanih s konkretno določljivimi in odgovorni akterji), ampak usmeri pozornost tudi na »strukturno nasilje«, kar je v polju kriminologije žal še vedno zelo redka teoretska poteza. Četrtič, avtorju se posreči, da teoretsko poglobljeno in kritično analizo nadgradi še z empirično zelo kakovostno raziskavo. Delo se mi zdi izjemno pomembno ne le z vidika slovenske kriminologije (in drugih družboslovnih ved), temveč tudi z mednarodnega vidika, saj doslej še nisem naletel na knjigo, ki bi tako celovito in kritično – teoretično in empirično – obravnavala razmerje med migracijami in kriminaliteto.

Izr. prof. dr. Zoran KandučKazalo vsebine

VSEBINA
 
KNJIGI NA POT
 
TEORETIČNA IZHODIŠČA
Etnija, narod, nacija
Vzporedna svetova formalne in družbene delitve: »mi« in »oni«
Pogled v zakulisje – značilnosti poznomodernih »demokratičnih« družb
Nacionalna država, mednarodne migracije in kriminaliteta
Globalne in lokalne totalne institucije
 
POSTINDUSTRIJSKE MIGRACIJE V EVROPSKEM PROSTORU
Kaj so mednarodne migracije? Kdo je migrant?
Eklektični pogled na teorije migracij
Postindustrijske mednarodne migracije
 
MIGRACIJE IN KRIMINALITETA
Kaj je kriminaliteta?
Migracije in kriminaliteta
 
MIGRACIJE IN KRIMINALITETA NA »SONČNI STRANI ALP«
Teoretsko-metodološki okvir
Analiza statističnih podatkov o kriminaliteti in migracijah
Analiza primera: mestna občina Velenje
 
ZAKLJUČNA DISKUSIJA
LITERATURA
KAZALO KRATIC
STVARNO IN IMENSKO KAZALO
 


Še ...

Nina Meh: Namesto boja za pravičnost se širi nestrpnost proti priseljencem, Intervju z Alešem Bučarjem Ručmanom; MMC RTV SLO 16. 2. 2015

Švic tovarne so tu - Priseljenci in domačini delimo isto usodo; Večer 28. 2. 2015

Tomaž Klipšteter: Vidiš, da ni kriminalec, temveč preprosto sosed..., Intervju z Alešem Bučarjem Ručmanom; Dnevnik 21. 3. 2015

Aleš Bučar Ručman: Migracije in kriminaliteta. Radio Slovenija ARS (Marko Golja), 22. 10. 2015

Profil: gost Aleš Bučar Ručman, RTV Slovenija 1, (voditeljica Špela Kožar), 2. 12. 2015

Zoran Kanduč: Aleš Bučar Ručman, Migracije in kriminaliteta: Pogled čez meje stereotipov in predsodkov; RKK, Letnik 66, leto 2015, št. 3 

 Redna cena
22,00 €

Spletna cena
19,80 €


Ključne besede
Evropa
kriminaliteta
mednarodne migracije
migracije
migranti
Slovenija
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR