Title:
Nacionalna in mednarodna perspektiva izobraževanja za državljanstvo v multikulturni družbi
Authors:
Year:
Keywords:
Language(s):
Description

V monografiji avtorici uvodoma predstavita pomen izobraževanja za državljanstvo v multikulturni družbi, katerega osnova je razumevanje multikulturnega okolja ter razumevanja državljanske vzgoje kot vzgoje sodobnega državljana 21. stoletja. Posebno pozornost namenita konceptu znanja ter analizi njegovih (nacionalnih in mednarodnih) elementov v mednarodni raziskavi državljanske vzgoje (ICCS 2009). Analizo formalnih in neformalnih vidikov takšnega izobraževanja v slovenskem šolskem prostoru v povezavi z rezultati slovenskih učencev v mednarodni raziskavi strneta v predlaganih didaktičnih strategijah, ki lahko prispevajo h krepitvi znanja slovenskih učencev na tem področju.

Publishing House

Založba ZRC

Co-publisher

Pedagoški inštitut

ISBN

978-961-254-303-7

Specifications

paperback • 14,5 × 20,5 cm • 86 pages

Price

not for sale

E-publications

Homepage
Web Publication (pdf)
ISBN 978-961-254-296-2
(1 MB)