Naslov:
Nacionalna in mednarodna perspektiva izobraževanja za državljanstvo v multikulturni družbi
Avtorici:
Leto:
Ključne besede:
Jezik(i):
Opis

V monografiji avtorici uvodoma predstavita pomen izobraževanja za državljanstvo v multikulturni družbi, katerega osnova je razumevanje multikulturnega okolja ter razumevanja državljanske vzgoje kot vzgoje sodobnega državljana 21. stoletja. Posebno pozornost namenita konceptu znanja ter analizi njegovih (nacionalnih in mednarodnih) elementov v mednarodni raziskavi državljanske vzgoje (ICCS 2009). Analizo formalnih in neformalnih vidikov takšnega izobraževanja v slovenskem šolskem prostoru v povezavi z rezultati slovenskih učencev v mednarodni raziskavi strneta v predlaganih didaktičnih strategijah, ki lahko prispevajo h krepitvi znanja slovenskih učencev na tem področju.

Založnik

Založba ZRC

Soizdajatelj

Pedagoški inštitut

ISBN

978-961-254-303-7

Specifikacija

mehka vezava • 14,5 × 20,5 cm • 86 strani