Nadzor migracij na Slovenskem od liberalizma do socializma

Edited by: Aleksej Kalc
Year: 2021


Are migration and migrant control really just an issue of globalisation and one of the great challenges of our era? Certainly not. Mobile people have always been the subject of special attention, since migratory phenomena are both the result and agent of social and relational dynamics, sources of integration processes and conflicts. For this reason, the attitude towards emigrants and migrants has been relevant throughout history, and has found a place in political-administrative systems and practices. The Slovenian space is particularly interesting from the perspective of migration control, as geopolitical changes and systemic socio-political transitions allow for a privileged observation of ruptures and continuities in the relations between the state and migration. The present volume offers some insights into migration regimes, policies and control practices in the three historical phases that marked migration issues in the nineteenth and twentieth centuries, namely in the era of liberalism until World War I, in the interwar period of strong nationalisms, and in the post-World War II period, when the division between the socialist and capitalist worlds passed through the Slovenian territory.Table of content

Aleksej Kalc
UVOD: O POJMIH, KONCEPTIH, ZGODOVINSKIH OKVIRIH IN SPECIFIKAH SLOVENSKEGA PRIZORIŠČA

 

SVOBODA IZSELJEVANJA IN NJENE MEJE V DOBI EKONOMSKEGA LIBERALIZMA

Aleksej Kalc
RAVNI, AKTERJI IN DINAMIKE NADZORA TER POLITIKE IZSELJEVANJA V DESETLETJIH PRED PRVO SVETOVNO VOJNO

Franco Cecotti
DRŽAVLJANSTVO, STALNO BIVALIŠČE IN DOMOVINSTVO MED AVSTRIJO IN ITALIJO (1850–1920)

Matjaž Klemenčič, Milan Mrđenović
AMERIŠKA POLITIKA PRISELJEVANJA DO LETA 1945 IN SLOVENSKI IZSELJENCI

 

IZSELJEVANJE IN IZSELJENCI POD NADZOROM DOMOVINE

Aleksej Kalc, Miha Zobec
MED TERITORIALNO IN NACIONALNO SUVERENOSTJO. MIGRACIJSKI REŽIM IN RAZMERJE MED »DOMOVINO« IN DIASPORO V PRVI JUGOSLAVIJI

Miha Zobec
NADZOR NAD »MANJŠINCI V IZGNANSTVU«: IZSELJENCI IZ JULIJSKE KRAJINE, FAŠISTIČNA ITALIJA IN NARODOTVORNA POLITIKA KRALJEVINE JUGOSLAVIJE

 

MIGRACIJSKI NADZOR V DOBI SOCIALIZMA: OD PREPOVEDI DO LIBERALIZACIJE

Igor Jovanović
SISTEMI NADZORA IN MIGRACIJSKA GIBANJA NA DRŽAVNI MEJI Z ZAHODOM V LUČI SEKRETARIATA ZA NOTRANJE ZADEVE

Mirjam Milharčič Hladnik
SUBJEKTIVNI POGLEDI NA SELITVE IN PREBEŽNIŠTVO V GORIŠKEM PROSTORU V KONTEKSTU NASTANKA NOVE GORICE

Jernej Mlekuž
NADZOR NAD NENADZOROVANIMI MIGRACIJAMI: PREBEGI IZ JUGOSLAVIJE V SLOVENSKEM ČASOPISJU (1945–1965)

Aleksander Panjek
IDENTITETA KOT KATEGORIJA ZA UPRAVLJANJE MIGRACIJSKIH TOKOV IN ETNIČNE SLIKE NA ZAHODNI SLOVENSKI MEJI PO DRUGI SVETOVNI VOJNI

Petra Kavrečič, Miha Koderman
SLOVENSKI IZSELJENCI IN TURISTIČNI OBISK NEKDANJE JUGOSLAVIJE S POUDARKOM NA POROČANJU REVIJE RODNA GRUDA

 

STVARNO IN IMENSKO KAZALO

O AVTORJIH IN AVTORICAH

O NASLOVNI FOTOGRAFIJI IN NJENEM POGLEDU PREKO DESETLETIJ TER O DRUGEM SLIKOVNEM GRADIV

 More ...

Predstavitev zbornika v Narodni in študijski knjižnici v Trstu, 20. 5. 2022: 

Predstavitev Nadzor migracij

 

Aleksej Kalc: predstavitev zbornika Nadzor migracij na Slovenskem. Rai Furlanija Julijska krajina, rubrika rubriki Kulturni dogodki, 4. 3. 2022 (od 00:33:00 naprej)Regular price
24.00 €

Online price
21.60 €


Keywords
history
migration
Slovenia
Options

Add to favorites

Print

Send by e-mail

QR