Skip to main content
Nadzor migracij na Slovenskem od liberalizma do socializma


Uredil: Aleksej Kalc
Leto: 2021


So selitve in nadzor nad migranti res samo vprašanje globalizacije in eden izmed velikih izzivov naše ere? Prav gotovo ne. Mobilni ljudje so od nekdaj predmet posebne pozornosti, saj so selitveni pojavi rezultat in hkrati dejavnik družbenih in relacijskih dinamik, viri integracijskih procesov in konfliktov. Zato je bil odnos do izseljencev in priseljencev v zgodovini vselej aktualen in je našel mesto v politično-administrativnih sistemih in praksah. Slovenski prostor je z vidika nadzora migracij posebno zanimiv, saj zaradi geopolitičnih sprememb in sistemskih družbeno-političnih prehodov omogoča privilegirano opazovanje prelomov in kontinuitet v odnosih med državo in migracijami. Pričujoči zbornik ponuja nekaj uvidov v migracijske režime, politike in nadzorne prakse v treh zgodovinskih fazah, ki so zaznamovale problematiko migracij v 19. in 20. stoletju, in sicer v dobi liberalizma do prve svetovne vojne, v času izrazitih nacionalizmov med svetovnima vojnama ter v času po drugi svetovni vojni, ko je prek slovenskega ozemlja potekala delitev med socialističnim in kapitalističnim svetom.Kazalo vsebine

Aleksej Kalc
UVOD: O POJMIH, KONCEPTIH, ZGODOVINSKIH OKVIRIH IN SPECIFIKAH SLOVENSKEGA PRIZORIŠČA

 

SVOBODA IZSELJEVANJA IN NJENE MEJE V DOBI EKONOMSKEGA LIBERALIZMA

Aleksej Kalc
RAVNI, AKTERJI IN DINAMIKE NADZORA TER POLITIKE IZSELJEVANJA V DESETLETJIH PRED PRVO SVETOVNO VOJNO

Franco Cecotti
DRŽAVLJANSTVO, STALNO BIVALIŠČE IN DOMOVINSTVO MED AVSTRIJO IN ITALIJO (1850–1920)

Matjaž Klemenčič, Milan Mrđenović
AMERIŠKA POLITIKA PRISELJEVANJA DO LETA 1945 IN SLOVENSKI IZSELJENCI

 

IZSELJEVANJE IN IZSELJENCI POD NADZOROM DOMOVINE

Aleksej Kalc, Miha Zobec
MED TERITORIALNO IN NACIONALNO SUVERENOSTJO. MIGRACIJSKI REŽIM IN RAZMERJE MED »DOMOVINO« IN DIASPORO V PRVI JUGOSLAVIJI

Miha Zobec
NADZOR NAD »MANJŠINCI V IZGNANSTVU«: IZSELJENCI IZ JULIJSKE KRAJINE, FAŠISTIČNA ITALIJA IN NARODOTVORNA POLITIKA KRALJEVINE JUGOSLAVIJE

 

MIGRACIJSKI NADZOR V DOBI SOCIALIZMA: OD PREPOVEDI DO LIBERALIZACIJE

Igor Jovanović
SISTEMI NADZORA IN MIGRACIJSKA GIBANJA NA DRŽAVNI MEJI Z ZAHODOM V LUČI SEKRETARIATA ZA NOTRANJE ZADEVE

Mirjam Milharčič Hladnik
SUBJEKTIVNI POGLEDI NA SELITVE IN PREBEŽNIŠTVO V GORIŠKEM PROSTORU V KONTEKSTU NASTANKA NOVE GORICE

Jernej Mlekuž
NADZOR NAD NENADZOROVANIMI MIGRACIJAMI: PREBEGI IZ JUGOSLAVIJE V SLOVENSKEM ČASOPISJU (1945–1965)

Aleksander Panjek
IDENTITETA KOT KATEGORIJA ZA UPRAVLJANJE MIGRACIJSKIH TOKOV IN ETNIČNE SLIKE NA ZAHODNI SLOVENSKI MEJI PO DRUGI SVETOVNI VOJNI

Petra Kavrečič, Miha Koderman
SLOVENSKI IZSELJENCI IN TURISTIČNI OBISK NEKDANJE JUGOSLAVIJE S POUDARKOM NA POROČANJU REVIJE RODNA GRUDA

 

STVARNO IN IMENSKO KAZALO

O AVTORJIH IN AVTORICAH

O NASLOVNI FOTOGRAFIJI IN NJENEM POGLEDU PREKO DESETLETIJ TER O DRUGEM SLIKOVNEM GRADIV

 Še ...

Predstavitev zbornika v Narodni in študijski knjižnici v Trstu, 20. 5. 2022: 

Predstavitev Nadzor migracij

 

Aleksej Kalc: predstavitev zbornika Nadzor migracij na Slovenskem. Rai Furlanija Julijska krajina, rubrika rubriki Kulturni dogodki, 4. 3. 2022 (od 00:33:00 naprej)Redna cena
24,00 €

Spletna cena
21,60 €


Ključne besede
migracije
Slovenija
zgodovina
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR