Title:
Occupational Safety and Health of Posted Workers
Edited by:
Year:
Keywords:
Language(s):
Description

V knjižici so predstavljeni prispevki z mednarodne konference »Zaposlitveni/delovni pogoji ter varnost in zdravje pri delu napotenih delavcev«, ki se je odvijala 15. februarja v Ljubljani. Na konferenci  so sodelovali raziskovalci in strokovnjaki iz več evropskih držav, ki so razpravljali o obstoječih in novih izzivih povezanih z varnostjo in zdravjem pri delu ter o delovnih pogojih napotenih delavcev. Konferenca je del POOSH projekta, ki ga vodi Dr. Kristina Toplak iz ISIM ZRC SAZU, financira pa ga Evropska komisija (Program EaSI PROGRESS). V knjižici je tematika napotenih delavcev osvetljena z več zornih kotov. Prvi del temelji na prispevkih raziskovalcev, ki se ukvarjajo z mobilnostjo in delovnimi migracijami, s poudarkom na tematiki varnosti in zdravja pri delu napotenih delavcev. Drugi del vsebuje prispevke strokovnjakov, predvsem predstavnikov  nevladnih organizacijah, sindikatov ali ministerstev, ki so v prispevkih predstavili svoje delo in razpravljali o nacionalnih in nadnacionalnih zakonodajah, ki se nanašajo na napotene delavce ter na področje varnosti in zdravja pri delu.

The papers contained in this booklet were presented at the transnational conference “Employment/Working Conditions, Occupational Safety and Health of Posted Workers” in Ljubljana, Slovenia (15 February 2017). The conference brought together experts (researchers and practitioners) from several European countries to discuss the existing and new challenges related to OSH (occupational safety and health), labour, and working conditions of posted workers. The conference served as the launch event of the POOSH project, financed by the European Comission (Programme EaSI PROGRESS) and led by Dr. Kristina Toplak from the Slovenian Migration Institute at ZRC SAZU. The booklet is covering the topic of the OSH of posted workers from several angles. The first part is framed around contributions given by researchers working in the field of labor mobility, with the focus on the occupational safety and health of posted workers. The second part contains contributions from practitioners working in NGOs, trade unions or Ministries of Labour who presented their work as well as discussed national and transnational legislations related to the OSH of posted workers.

More ...

Publishing House

Založba ZRC

ISBN

978-961-05-0032-2

Specifications

internet publication • pdf • 64 pages