Naslov:
Occupational Safety and Health of Posted Workers
Uredili:
Leto:
Ključne besede:
Jezik(i):
Opis

V knjižici so predstavljeni prispevki z mednarodne konference »Zaposlitveni/delovni pogoji ter varnost in zdravje pri delu napotenih delavcev«, ki se je odvijala 15. februarja v Ljubljani. Na konferenci so sodelovali raziskovalci in strokovnjaki iz več evropskih držav, ki so razpravljali o obstoječih in novih izzivih povezanih z varnostjo in zdravjem pri delu ter o delovnih pogojih napotenih delavcev. Konferenca je del POOSH projekta, ki ga vodi Kristina Toplak, financira pa ga Evropska komisija (Program EaSI PROGRESS). V knjižici je tematika napotenih delavcev osvetljena z več zornih kotov. Prvi del temelji na prispevkih raziskovalcev, ki se ukvarjajo z mobilnostjo in delovnimi migracijami, s poudarkom na tematiki varnosti in zdravja pri delu napotenih delavcev. Drugi del vsebuje prispevke strokovnjakov, predvsem predstavnikov nevladnih organizacijah, sindikatov ali ministerstev, ki so v prispevkih predstavili svoje delo in razpravljali o nacionalnih in nadnacionalnih zakonodajah, ki se nanašajo na napotene delavce ter na področje varnosti in zdravja pri delu.

Še ...

Založnik

Založba ZRC

ISBN

978-961-05-0032-2

Specifikacija

internetna objava • pdf • 64 strani