Skip to main content
Occupational Safety and Health of Posted Workers


Uredili: Nataša Rogelja, Kristina Toplak
Leto: 2017


V knjižici so predstavljeni prispevki z mednarodne konference »Zaposlitveni/delovni pogoji ter varnost in zdravje pri delu napotenih delavcev«, ki se je odvijala 15. februarja v Ljubljani. Na konferenci so sodelovali raziskovalci in strokovnjaki iz več evropskih držav, ki so razpravljali o obstoječih in novih izzivih povezanih z varnostjo in zdravjem pri delu ter o delovnih pogojih napotenih delavcev. Konferenca je del POOSH projekta, ki ga vodi Kristina Toplak, financira pa ga Evropska komisija (Program EaSI PROGRESS). V knjižici je tematika napotenih delavcev osvetljena z več zornih kotov. Prvi del temelji na prispevkih raziskovalcev, ki se ukvarjajo z mobilnostjo in delovnimi migracijami, s poudarkom na tematiki varnosti in zdravja pri delu napotenih delavcev. Drugi del vsebuje prispevke strokovnjakov, predvsem predstavnikov nevladnih organizacijah, sindikatov ali ministerstev, ki so v prispevkih predstavili svoje delo in razpravljali o nacionalnih in nadnacionalnih zakonodajah, ki se nanašajo na napotene delavce ter na področje varnosti in zdravja pri delu.Še ...Ključne besede
delovno okolje
elektronske knjige
napoteni delavci
posvetovanja
tujci
varstvo pri delu
zaposlovanje
zborniki
zdravje pri delu
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR