Publishing Houses

Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije • Slovenski raziskovalni inštitut (SLORI • Trst)

Specifications

paperback • 21 × 29,7 cm • 36 pages • illustrated

Price

not for sale

E-publications

Homepage
(5 MB)