Raznolikost nas bogati
La diversità ci arricchisce


Avtorji: Mirjam Milharčič Hladnik, Mitja Sardoč, Moreno De Toni, Marijanca Ajša Vižintin
Leto: 2012


Dvojezična publikacija vsebuje strokovna izhodišča o vzgoji za raznolikost, o izseljevanju in priseljevanju v Slovenijo in Italijo ter iz teh dveh držav, o razumevanju integracije, večjezičnosti, o sobivanju v raznolikosti, zakonodajna izhodišča v Sloveniji in Italiji, o pomenu društev priseljencev in o sestavljeni identiteti. Bogatijo jo kratki opisi izkušenj preseljevanja in vključevanja šestih priseljencev (in njihovih družin) v Slovenijo in Italijo. Ciljna skupina so predvsem osnovnošolci v zadnjem triletju osnovne šole in srednješolci v Sloveniji oz. učenci nižjih in višjih srednjih šol v Italiji.

Ključne besede
emigracija
imigracija
Italija
izseljevanje
medkulturno sporazumevanje
mednarodne migracije
migranti
priseljevanje
Slovenija
večkulturnost
vladna politika
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR