Irena Gantar Godina, PhD

PhD in History, Philosopher, Research Advisor (retired in 2010)+386 (0)1/4706489

irenagg@zrc-sazu.siIrena Gantar Godina, born in 1950, PhD in History, scientific adviser and assistant professor of Slovenian and South Eastern Europe history up to 1918.
Has published and presented numerous articles on the Slovenian-Slavic relations, Slovenian emigrants in Central and South-Eastern Europe, impacts of Czech, Croatian and Russian politics and culture upon Slovenian intellectuals and artists, their different understandings of Slavic mutuality before 1918. Main publications: T. G. Masaryk in masarykovstvo na Slovenskem 1895-1918 (Ljubljana 1987), Neoslavizem in Slovenci (Ljubljana 1994); the editor of Soočenje mita in realnosti ob prihodu v novo okolje (Ljubljana, 1996), Intelektualci v diaspori (Ljubljana, 1999) and Davorin Matvejevič Hostnik: med Slovenijo in Rusijo (Šmartno pri Litiji, 2004).

Fields of work: history, temporary emigration, Slovenian intellectuals in Slavic countries, influence of Slavic cultural and political workers on Slovenians

GANTAR GODINA, Irena. T. G. Masaryk in masarykovstvo na Slovenskem : 1895-1914, (Razprave in eseji, 30 [i. e. 31]). Ljubljana: Slovenska matica, 1987. 175 str., [1] f. pril., ilustr.

Neoslavizem in Slovenci. Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, 1994. 191 str., ilustr.

Janez Trdina: izseljenec in "Slavjan". V: BJELČEVIČ, Aleksander (ur.). Zastavil sem svoje življenje : monografija o življenju in delu Janeza Trdine. Mengeš: Muzej, 2005-, 2005, del 1, str. 13-22.

Josip Vuga, slovenski znanstvenik v Čeških Budějovicah. Dve domov.. [Tiskana izd.], 2002, št. 16, str. 9-20.

Slovenski izobraženci na Hrvaškem od 1850 do 1860. Dve domov.. [Tiskana izd.], 2004, št. 20, str. 77-94.

When education meets emigration : Slovene women intellectuals and students abroad. AEMI journal, 2005, vol. 3, str. 48-56.

Slovenski izobraženci iz Prage na Hrvaško. Dve domov.. [Tiskana izd.], 2005, št. 22, str. 197-218.

Slovenski izobraženci na Hrvaškem po letu 1868 : Ivan Steklasa (1846-1921). Dve domov.. [Tiskana izd.], 2006, št. 24, str. 153-166.

Overview of the migration of Slavs from Habsburg Monarchy to Canada - up to 1918. V: ANTTONEN, Marjut. "Once a jolly swagman ---" : essays on migration in honour of Olavi Koivukangas on his 60th birthday. Turku: Institute of Migration, 2001, str. 68-80.

Jan Lego - Verkünder der Slawischen Gegenseitigkeit. V: GANTAR GODINA, Irena (ur.). Intelektualci v diaspori : zbornik referatov simpozija 100. obletnica rojstva Louisa Adamiča - Intelektualci v diaspori, Portorož, Slovenija, 1. - 5. septembra 1998 : proceedings of the Symposium 100th Birth Anniversary of Louis Adamic - Intellectuals in Diaspora, Portorož, Slovenia, 1 - 5 September, 1998. Ljubljana: ZRC SAZU, Inštitut za slovensko izseljenstvo, 1999, str. 237-242.