Doc. dr. Irena Gantar Godina

doktorica zgodovine, filozofinja, znanstvena svetnica (upokojena od 2010)+386 (0)1/4706489

irenagg@zrc-sazu.siIrena Gantar Godina je leta 1975 diplomirala na Oddelku za filozofijo Filozofske fakultete UL in 1976 na Oddelku za zgodovino FF UL. Leta 1987 je magistrirala, leta pa 1993 doktorirala na Oddelku za zgodovino. Leta 1993 je bila izvoljena v naziv docentka za zgodovino Slovencev in jugovzhodne Evrope v 19. in začetku 20. stoletja. Izpopolnjevala se je na Dunaju in v Pragi. Leta 1994 se je zaposlila na Inštitutu za slovensko izseljenstvo ZRC SAZU, kjer je bila od 1994 do 1999 tudi predstojnica. Od leta 2001 je bila predsednica Znanstvenega sveta ISI ZRC SAZU. Nosilka petih domačih in štirih mednarodnih raziskovalnih projektov. Organizatorica treh (3) mednarodnih simpozijev (1996, 1998, 1999) in soorganizatorka enega mednarodnega simpozija (2004). Rredna članica mednarodnih znanstvenih združenj: Czech and Slovak History Conference(CSHC), AAASS, Society for Slovene Studies, AEMI (Association of European Migration Institutions): do leta 2000 delegatka Inštituta za slovensko izseljenstvo ZRC SAZU. Članica Zveze zgodovinskih društev RS. Mentorica številnim diplomskim in somentorica magistrskim in doktorskim delom na Pedagoški fakulteti UL in Filozofski fakulteti UL. Predavala na domačih (Ljubljana, Maribor) in tujih univerzah (Stirling, London, Bratislava, Zaporižija (Ukrajina)).

Področja delovanja: zgodovina, začasno izseljevanje, slovenski izobraženci v slovanskih deželah, vplivi slovanskih kulturnikov in politikov na Slovence

GANTAR GODINA, Irena. T. G. Masaryk in masarykovstvo na Slovenskem : 1895-1914, (Razprave in eseji, 30 [i. e. 31]). Ljubljana: Slovenska matica, 1987. 175 str., [1] f. pril., ilustr.

Neoslavizem in Slovenci. Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, 1994. 191 str., ilustr.

Janez Trdina: izseljenec in "Slavjan". V: BJELČEVIČ, Aleksander (ur.). Zastavil sem svoje življenje : monografija o življenju in delu Janeza Trdine. Mengeš: Muzej, 2005-, 2005, del 1, str. 13-22.

Josip Vuga, slovenski znanstvenik v Čeških Budějovicah. Dve domov.. [Tiskana izd.], 2002, št. 16, str. 9-20.

Slovenski izobraženci na Hrvaškem od 1850 do 1860. Dve domov.. [Tiskana izd.], 2004, št. 20, str. 77-94.

When education meets emigration : Slovene women intellectuals and students abroad. AEMI journal, 2005, vol. 3, str. 48-56.

Slovenski izobraženci iz Prage na Hrvaško. Dve domov.. [Tiskana izd.], 2005, št. 22, str. 197-218.

Slovenski izobraženci na Hrvaškem po letu 1868 : Ivan Steklasa (1846-1921). Dve domov.. [Tiskana izd.], 2006, št. 24, str. 153-166.

Overview of the migration of Slavs from Habsburg Monarchy to Canada - up to 1918. V: ANTTONEN, Marjut. "Once a jolly swagman ---" : essays on migration in honour of Olavi Koivukangas on his 60th birthday. Turku: Institute of Migration, 2001, str. 68-80.

Jan Lego - Verkünder der Slawischen Gegenseitigkeit. V: GANTAR GODINA, Irena (ur.). Intelektualci v diaspori : zbornik referatov simpozija 100. obletnica rojstva Louisa Adamiča - Intelektualci v diaspori, Portorož, Slovenija, 1. - 5. septembra 1998 : proceedings of the Symposium 100th Birth Anniversary of Louis Adamic - Intellectuals in Diaspora, Portorož, Slovenia, 1 - 5 September, 1998. Ljubljana: ZRC SAZU, Inštitut za slovensko izseljenstvo, 1999, str. 237-242.