Metka Lokar, MA

Literary and Art Historian, Research Assistant, MA+386(0)1/4706453

meta.lokar@zrc-sazu.siMetka Lokar graduated in Slovenian Language and Literature and History of Art in 1997 from the University of Ljubljana and received her master's degree in contemporary Slovenian literature - more specifically concrete and visual poetry - in 2006, from the same university. She is currently preparing her doctoral thesis at the University of Nova Gorica within the programme Comparative Study of Ideas and Cultures; her topic is the Slovenes in the territory of the former Yugoslavia.

From 1998 to 2008 she worked at the Centre for Slovene as a Second/Foreign Language at the Department of Slovene Studies, Faculty of Arts, University of Ljubljana, in the field of publishing activities as an editor and coordinator. Since 2009 she has been employed at the Slovenian Migration Institute at the Scientific Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts, where she uses a culturological approach to research ethnic and migration dynamics in the area of the former Yugoslavia.

Fields of work: literary and art history, Slovene as a second/foreign language, cultural history, intercultural relations, ethnic and migration studies

LOKAR, Metka. A + A = 2A+/2A-: beremo slike, gledamo pesmi? Likovne pesmi (ed. M. Bašin). Ljubljana: Mestna galerija, 2003, pp. 13–22.

LOKAR, Metka. Obrazy (slovenskoj) vizual´noj poèzii. Filologičeskie zametki 2 (ed. M. P. Kotjurova), Perm: Permskij universitet, Ljubljana: Univerza v Ljubljani, 2003, pp. 53–64.

LOKAR, Metka. Iz pesmi v podobo, ki je pesem. Popravljanje literarne zgodovine (ed. M. Bašin). Ljubljana: Mestna galerija, 2004, pp. 14–24.

LOKAR, Metka. Oblicza słoweńskiej poezji wizualnej. Opcje 1/2 (54/55), 2004, pp. 35–39.

LOKAR, Metka. OHO – kvadratura kroga v mreži sveta. Oho (ed. M. Bašin). Ljubljana: Mestna galerija, 2005, pp. 33–45.

LOKAR, Metka. Klofuta svetohlinski malomeščanskosti: Chubby was here. Mesto in meščani v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi/42. seminar slovenskega jezika, literature in kulture (ed. I. Novak - Popov). Ljubljana: Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete, 2006, pp. 248–254.

LOKAR, Metka. Kadar od blizu te prime priroda s svetlobo in senco obenem … ali nekaj besed o vizualni poeziji Nejča Slaparja. Čas črnobelih dni (ed. M. Bašin). Ljubljana: Mestna galerija, 2007, pp. 3–7.

LOKAR, Metka. Vizualna poezija. Pojmovnik slovenske umetnosti po letu 1945: pojmi, gibanja, skupine, težnje (ur. N. Zgonik). Ljubljana: Študentska založba, Inštitut ALUO, Akademija za likovno umetnost in oblikovanje, 2009, str. 312–316.

LOKAR, Metka et al. Pocket Slovene/Žepna slovenščina. Ljubljana: Centre for Slovene as a Second/Foreign Language at the Department of Slovene Studies, Faculty of Arts, 2008. 150 p.

LOKAR, Metka. Podobe neizrekljivega: likovnost v sodobni slovenski poeziji. Murska Sobota: Franc-Franc, 2010. 111 p.

LOKAR, Metka. Hat or Cap ... Does it Matter?: The Case of the Kosovo Albanians in Slovenia. AEMI Journal 10, 2012, pp. 64–74.

LOKAR, Metka. V koraku s časom/U korak s vremenom. Čas in ljudje: Slovenci v Novem Sadu/Vreme i ljudi: Slovenci u Novom Sadu. Novi Sad: Društvo Slovencev Kredarica, 2013, str. 17–21.