literarna in umetnostna zgodovinarka, asistentka z magisterijem

Raziskovalna dejavnost

Metka Lokar je leta 1997 diplomirala iz slovenščine in umetnostne zgodovine na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani ter tam leta 2006 tudi magistrirala iz novejše slovenske književnosti, natančneje konkretne in vizualne poezije. Trenutno na Fakulteti za podiplomski študij Univerze v Novi Gorici v okviru programa primerjalnega študija idej in kultur pripravlja doktorat na temo Slovenci v prostoru nekdanje Jugoslavije. Leta 1998 se je zaposlila na Centru za slovenščino kot drugi/tuji jezik Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani in delala na področju založniške dejavnosti, od leta 2009 pa je zaposlena na Inštitutu za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU, kjer se, pretežno skozi kulturološki pristop, usmerja v raziskovanje etnično-migracijskih dinamik v prostoru nekdanje Jugoslavije.

Področja delovanja: literarna in umetnostna zgodovina, slovenščina kot drugi/tuji jezik, kulturna zgodovina, medkulturni odnosi, etnične in migracijske študije

Izbrane publikacije

LOKAR, Metka. A + A = 2A+/2A-: beremo slike, gledamo pesmi? Likovne pesmi (ur. M. Bašin). Ljubljana: Mestna galerija, 2003, str. 13–22.

LOKAR, Metka. Obrazy (slovenskoj) vizual´noj poèzii. Filologičeskie zametki 2 (ur. M. P. Kotjurova), Perm: Permskij universitet, Ljubljana: Univerza v Ljubljani, 2003, str. 53–64.

LOKAR, Metka. Iz pesmi v podobo, ki je pesem. Popravljanje literarne zgodovine (ur. M. Bašin). Ljubljana: Mestna galerija, 2004, str. 14–24.

LOKAR, Metka. Oblicza słoweńskiej poezji wizualnej. Opcje 1/2 (54/55), 2004, str. 35–39.

LOKAR, Metka. OHO – kvadratura kroga v mreži sveta. Oho (ur. M. Bašin). Ljubljana: Mestna galerija, 2005, str. 33–45.

LOKAR, Metka. Klofuta svetohlinski malomeščanskosti: Chubby was here. Mesto in meščani v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi/42. seminar slovenskega jezika, literature in kulture (ur. I. Novak - Popov). Ljubljana: Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete, 2006, str. 248–254.

LOKAR, Metka. Kadar od blizu te prime priroda s svetlobo in senco obenem … ali nekaj besed o vizualni poeziji Nejča Slaparja. Čas črnobelih dni (ur. M. Bašin). Ljubljana: Mestna galerija, 2007, str. 3–7.

LOKAR, Metka. Vizualna poezija. Pojmovnik slovenske umetnosti po letu 1945: pojmi, gibanja, skupine, težnje (ur. N. Zgonik). Ljubljana: Študentska založba, Inštitut ALUO, Akademija za likovno umetnost in oblikovanje, 2009, str. 312–316.

LOKAR, Metka et al. Pocket Slovene/Žepna slovenščina. Ljubljana: Centre for Slovene as a Second/Foreign Language at the Department of Slovene Studies, Faculty of Arts, 2008. 150 str.

LOKAR, Metka. Podobe neizrekljivega: likovnost v sodobni slovenski poeziji. Murska Sobota: Franc-Franc, 2010. 111 str.

LOKAR, Metka. Hat or Cap ... Does it Matter?: The Case of the Kosovo Albanians in Slovenia. AEMI Journal 10, 2012, str. 64–74.

LOKAR, Metka. V koraku s časom/U korak s vremenom. Čas in ljudje: Slovenci v Novem Sadu/Vreme i ljudi: Slovenci u Novom Sadu. Novi Sad: Društvo Slovencev Kredarica, 2013, str. 17–21.

Vse publikacije (COBISS) >>