POOSH - Occupational Safety and Health of Posted Workers

Osnovni Podatki

Opis

Varstvo in zdravje pri delu (VZD) napotenih delavcev je regulirano v 3. členu Direktive 96/71/EC, ki opredeljuje napotitve delavcev v okviru opravljanja storitev, in je neločljivo povezano z zagotovitvijo dostojnih delavskih/delovnih pogojev. V večini primerov hude kršitve na področju VZD potekajo vzporedno z nezadostnimi plačili, prekomernim delovnim časom, pomanjkanjem počitka, pomanjkanjem preventivnih ukrepov, neskladnostjo s predpisi, ki zadevajo socialno varstvo in zdravstveno zavarovanje, ter podcenjevanjem posebnosti, ki se nanašajo na VZD v kulturno in etnično raznolikih delovnih prostorih. To neizogibno vodi v vse večjo razširjenost nezgod, povezanih z delom, predvsem v tveganih, nevarnih sektorjih in ima lahko kratkoročne ali dolgoročne učinke (tj. izčrpanost, invalidnost, kronične bolezni) na zdravje napotenih delavcev. Izogibanje odgovornosti zagotavljanja VZD s strani podizvajalskih verig ter vprašanja obveznosti v primeru  nesreč še dodatno povečujejo ranljivost napotenih delavcev.

Projekt združuje raziskovalne ustanove in pristojne javne inštitucije iz Slovenije, Avstrije, Italije, Romunije, Nemčije, Hrvaške in Belgije. Namen sodelujočih je  pokazati na neraziskane in premalo izpostavljene izzive zagotavljanja VZD ter dostojnih delavskih/delovnih pogojev za napotene delavce. Namen projekta je z organizacijo skupnih zasedanj in obiskov vzpostaviti in/ali dodatno izboljšati mednarodno sodelovanje med pristojnimi nacionalnimi telesi, socialnimi partnerji, skupinami strokovnjakov in nevladnimi organizacijami, z namenom izmenjave dobrih praks, izkušenj, razprave o možnih oblikah nadaljnjega sodelovanja, omogočanja večstranskih pobud za doseganje boljših preventiv, nadzora in odziva na kršitve pravic napotenih delavcev ter razvoja priporočil za oblikovanje politik na tem področju. Z vzpostavitvijo izčrpnega transnacionalnega e-Observatorija za VZD bo povečal dostopnost in kakovost informacij za napotene delavce, zaposlovalce in pristojne nacionalne inštitucije. In prav tako bo projekt za zagotovitev kakovostne baze podatkov in informiranja političnega dialoga omogočil interdisciplinarno in čezmejno akademsko sodelovanje z devetimi nacionalnimi študijami primerov in primerjalne študije, ki bo temeljila na že obstoječih ter novih terenskih podatkih. Partnerji bodo v devetih državah članicah izvajali različne aktivnosti, izdelali izobraževalno gradivo v 11 jezikih ter zagotavljali zadostno izmenjavo informacij in diseminacijo rezultatov  v širšem geografskem območju.

Pridružene organizacije

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Republike Slovenije; Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava Republike Hrvatske, Inšpektorat rada (Hrvaška);  Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale/Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (Zvezni inšpektorat za delo in socialne zadeve, Belgija); European Trade Union Institute (Evropski sindikalni inštitut, Belgija); Asociația pentru Dialog, Ocupare și Migrație CONECT (Združenje za zaposlovanje, dialog in migracije, Romunija); Federazione Italiana Lavoratori Legno Edili e Affini (združenje italijanskih delavcev lesno predelovalne industrije).

 

Več informacij: Transnational Observatory on Occupational Safety and Health

 


PROJEKTNA INFORMATIVNA PLAKATA