Osnovni podatki
9. maj 2013 ob 18:00
Ovalna dvorana Mestnega sveta, ulica Hamdije Kreševljakovića 3, Sarajevo

Organizator
Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije
Slovensko kulturno društvo Cankar Sarajevo
Opis

 

SLOVENSKO KULTURNO DRUŠTVO CANKAR

in

INŠTITUT ZA SLOVENSKO IZSELJENSTVO IN MIGRACIJE ZRC SAZU

 

v okviru Cankarjevih dnevov in Dâna Kantona Sarajevo

vabita na CANKARJEVO TRIBUNO:

 

 Predstavitev rezultatov projekta Inštituta za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU

»POKLICNE MIGRACIJE SLOVENCEV V PROSTOR NEKDANJE JUGOSLAVIJE: OD NASELJENCEV DO TRANSMIGRANTOV«

in okrogla miza

»MIGRACIJSKA SITUACIJA V BOSNI IN HERCEGOVINI PO LETU 1991: IZZIVI ZA PRIHODNOST«.

        

 Četrtek,  9. maja 2013, ob 18. uri,

Ovalna dvorana Mestnega sveta, ulica Hamdije Kreševljakovića 3, Sarajevo.

 

 

Sodelujejo:

 

mag. Metka Lokar (Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU, Ljubljana),

dr. Ranko Mirić (Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Sarajevu),

dr. Nusret Drešković (Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Sarajevu),

dr. Damir Josipovič (Inštitut za narodnostna vprašanja, Ljubljana),

dr. Marko Klavora (zunanji sodelavec Inštituta za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU, Ljubljana).